KADIN EMEĞİ BULUŞMASI PANEL VE SUNUMLARLA DEVAM ETTİ

06 Mart 2020 09:00, Haberler


KADIN EMEĞİ BULUŞMASI PANEL VE SUNUMLARLA DEVAM ETTİ


Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 9. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, 6 Mart 2020 tarihinde “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekâya: Sendikacı Kadın Liderler” temasıyla Ankara’da HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın öğleden sonraki bölümünde Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan moderatörlüğünde “Toplumsal Değerler, Çalışma Hayatı, Sosyal Politikalar Ekseninde Kadın” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu tarafından “Toplumsal Değerlerin Şiddetle Mücadeledeki Yeri”, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım tarafından “Bakım Ekonomisi Modelleri (Çocuk, Engelli, Yaşlı Bakımı ve Ev İçi Hizmetler)”, T.C. Viyana Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Dr. Cavit Demiral tarafından “Vergi ve Sosyal Politikalarda Kadın ve Aile”, ITUC-AP Başkan Yardımcısı Merita Jegeni Yıldız tarafından “Uluslararası Sendikal Harekette HAK-İŞ Kadın Çalışmaları” konularında bilgiler verildi.

Toplumsal Değerlerin Şiddetle Mücadeledeki Yeri

Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu “Toplumsal Değerlerin Şiddetle Mücadeledeki Yeri” konusunda açıklamalarda bulunarak, “Şiddete çare; aileyi, değerlerimizi ve adalet duygusunu güçlendirmek, toplumsal değerlerin aileyi ve kadını koruyan yönüyle gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Engelli ve Yaşlı Bakımı

“Bakım Ekonomisi Modelleri” konusunda panelist Hulusi Armağan Yıldırım, ülkemizde bakım ekonomisi konusunda düzenlemeler ve yenilikçi modeller geliştirildiğine dikkat çekerek, “Engelli ve yaşlı bakımı konusunda toplumsal algıyı olumlu yönde değiştirmek ve zihinsel dönüşümü sağlamak önemlidir. Bakım hizmetleri konusunda yapılan çalışmalar ailelerin bilinçlendirilmesini ve toplumdaki farkındalık düzeyinin artmasını sağlamaktadır. Bakım ekonomisinde çalışanlar sosyal güvenlik boyutu ile geliştirilip güçlendirilmelidir. Bakım ekonomisi ve ev içi hizmetlerinde çalışanların sendikal örgütlenmesi son derece önemlidir” dedi.

Vergi ve Sosyal Politikalarda Kadın ve Aile

Dr. Cavit Demiral “Vergi ve Sosyal Politikalarda Kadın ve Aile” konusunda “Aile politikalarının amacı insanların hayatlarını; öncelikle aile kurabilecekleri, bu ailede çocuk sahibi olabilecekleri, aile içerisinde kendilerinin ve çocuklarının nesiller arası bağlarını koparmadan hayatlarını refah içerisinde sürdürebilecekleri şekilde organize etmelerine yardımcı olmaktır” diye konuştu. Demiral hayattan farklı beklentileri ve idealleri olan bireylerin ihtiyaç ve tercihlerinin de dikkate alındığı bir sistemin kurulması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu yönde geliştirilecek politikaların gerçekleştirilmesi amacıyla; çalışma hayatı düzenlemeleri, vergilendirmeye ilişkin düzenlemeler, doğrudan ve dolaylı transferler, kamu hizmet araçları ve modelleri etkin bir şekilde kullanılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Sendikal Harekette HAK-İŞ Kadın Çalışmaları

Merita Jegeni Yıldız, “Uluslararası Sendikal Harekette HAK-İŞ Kadın Çalışmaları” hakkında katılımcılara bilgi vererek, “HAK-İŞ ulusal, bölgesel ve uluslararası gündemi ve gelişmeleri doğru ve etkin değerlendirmekte ve buna uygun adımları atma kararlılığını sürdürmektedir” dedi. Yıldız kadın konusundaki güçlü duruşunu uluslararası alanda da en iyi şekilde ortaya koymak için üst kuruluşların tüm karar alma mekanizmalarında kadın liderler tarafından temsil edildiğini hatırlatarak, “HAK-İŞ Kadınların yetkinlik ve yeterlilikleri geliştiğinde dünyanın her yerine açılım sağlayacağına inanmakta ve kadın konusundaki politikalarını bu inanç paralel sürdürmektedir” sonucuna varılmıştır” diye konuştu.

Panelin ardından panelistlere teşekkür belgesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından takdim edildi ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Fulya Pınar Özcan tarafından sonuç bildirisi okundu.


İLGİLİ DOSYALAR:

HABERE AİT GÖRSELLER :

06 Mart 2020 09:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu