YILDIZ, GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN ÖĞRENME YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ÇALIŞTAYINA KATILDI

16 Temmuz 2020 18:00, Haberler


YILDIZ, GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN ÖĞRENME YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ÇALIŞTAYINA KATILDI


Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Durum Tespit Çalıştayı’na katıldı.

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı kapsamında, Türkiye’de, Arnavutluk’ta, Bulgaristan’da ve Fransa’da HAK-İŞ koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Durum Tespit Çalıştayı, 16 Temmuz 2020 tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezinde HAK-İŞ ve projenin yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız  ve Proje Koordinatörü Eda Güner, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” uzmanları Recep Atar, Emine Aytekin, Elif Yıldırım, HAK-İŞ Uzmanları Mert Demir, Merve Yılmaz, Fatoş Can ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda görev alan genç kadın ve erkeklerin katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından bu yıl 3’üncü projenin ilk somut faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

HAK-İŞ’in eğitimlerini katılımcıların bir adım daha öteye geçeceği, aşamalar kaydedeceği etkinlikler olarak tanımlayan Yıldız, HAK-İŞ’in yapılanması ve öncelikleri olarak kadın ve gençlik konusunda ülkemizde çıtayı yükseltmeyi başardığını ifade etti. 

Yıldız, “13 yıl kadar önce HAK-İŞ Gençlik Stratejisi’ni geliştirdik ve akabinde kadın stratejimizi ortaya koyduk. Daimi komitelerimizi yeniden yapılandırdık ve sayılarını arttırdık. Gençlik Komitemiz faaliyetleri ve bu projedeki çalışmaları ile gençler olarak endüstriyel ilişkiler sistemi ve sendikal yaşama dair yeni kavramlar öğreneceksiniz. Gençlerin yeni kavramlara aşina olmalarını, o kavramların içeriğine hakim olmalarını ve içselleştirmelerini istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ’in kurulduğu tarihten bu yana gençler, kadın çalışanlar, endüstri ilişkileri ve çalışma hayatına dair yeni kavramlar geliştirdiğini ve içselleştirdiğini söyleyen Yıldız, “Kavramsal boyut ve değerler, karşılaşılan sorunları aşmada, onlara çözüm önerileri getirmede anahtar öneme sahiptir. HAK-İŞ olarak işverenlerle ilişkilerde kavramlar, değerler ve ilkeler üzerinden diyalog kurduğumuz için başarılı olduğumuzu düşünmekteyiz. Bu değerleri ve kavramları, sadece kendi kuruluşumuz ve ülkemiz için değil başka ülkeler, oradaki sosyal ortaklar, en tepedeki insanlık için de üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Bu doğrultuda bu projenin gençleri yeni bilgilerle donatarak bir ufuk kazandıracağını, yeni değerlere aşina kılacağını, böylelikle birkaç adım öteye taşıyacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Beraber Çalışarak Başarılı Sonuçlar Elde Edeceğimizi Ümit Ediyorum”

Ortak akıl, sosyal ortaklık, fıtratta farklılık, haklarda eşitlik gibi yeni kavramları üretmenin kavramların çerçevesini çizdiği konulara hakimiyet demek olduğunu, kavramsal çalışmaların gençleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hayatta diğerlerinden ayıracağını belirten Yıldız, “Sendikal mücadelenin de kavram ve değer boyutu vardır. Bilgi, beceri, tutum ve davranışlara, diğer adıyla yeterliliklere hakim olmak gençlerin önünü açacaktır. Beraber çalışarak, birlikte üreterek başarılı sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyorum” dedi. 

“Projeli Çalışma Ortak Akılla Yürütülen Bir Ekip İşidir”

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

HAK-İŞ’in projeli çalışma kültürünü benimsediğini söyleyen Güner, “Projeli çalışmak, koordineli, disiplinli bir çalışma anlayışı ve ortak akılla yürütülen bir ekip işidir. HAK-İŞ olarak her zaman ortak akılla birlikte çalışmanın önemine inanan bir emek örgütüyüz. “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ile Konfederasyonumuza bağlı sendikalar ve projemiz yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden gelen genç temsilcilerle, sizlerin çalışma hayatındaki sorunlarınızı tespit etmek, önerilerinizi dinlemek ve sendikal kültüre aşinalığınızı artırmak için birlikteyiz. Proje sonunda ortaya çıkacak fikri çıktıların konu başlıklarını belirlemek için buradayız. Aktif katılım ve somut katkılarınız projemiz için oldukça önemlidir” dedi. 

HAK-İŞ Projeler Koordinatörü ve Proje İletişim Uzmanı Recep Atar’ın katılımcıları HAK-İŞ projeleri hakkında bilgilendirmesi, katılımcıların kendilerini tanıtmaları ile HAK-İŞ Endüstriyel İlişkiler Uzmanı ve Proje Asistanı Elif Yıldırım’ın projenin amaçlarına, faaliyetlerine, hedef grubuna ve beklenen sonuçlarına ilişkin başlıklar içeren sunumu takip etti.

HAK-İŞ Gençlik Komite Başkanı ve Proje Teknik Uzmanı Emine Aytekin, “HAK-İŞ Boyutuyla Sendikal Harekette Gençlik: HAK-İŞ Gençlik Komitesi Faaliyetleri” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından 2 oturum şeklinde düzenlenen grup çalışmalarına geçildi. Her birinde 4 genç katılımcının yer aldığı 4 masada toplamda 16 genç emekçi kendi içinde gençlerin işe giriş süreçlerinde karşılaştığı fırsat ve zorluklar, gençlerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, HAK-İŞ boyutuyla sendikal harekette ve örgütlenme çalışmalarında gençler ile genç çalışanların yeterliliklerinin artırılmasının teşvik edilmesi konu başlıklarında görüş ve önerilerini sundular. 

Çalıştayın sonunda Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile Genel Sekreter Yardımcımız Eda Güner tarafından çalıştaya katılanlara sertifika takdim edildi.

16 Temmuz 2020 18:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu