GENÇLİK ETKİLEŞİM PLATFORMU TOPLANTISI SONA ERDİ

25 Haziran 2021 13:10, Haberler


GENÇLİK ETKİLEŞİM PLATFORMU TOPLANTISI SONA ERDİ


Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen Gençlik Etkileşim Platformu Toplantısı, ikinci gününde gerçekleştirilen konuşmalar ve çalıştayın ardından sona erdi. 

HAK-İŞ Genel Merkezinde, 25 Haziran 2021 tarihinde Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş, proje ortakları, uzmanlarımız katıldı. CLR.AL Eş Koordinatörü Eni Mjeshtrı, COJEP International Başkanı Ali Gedikoğlu, ITUC Eşitlik Departmanı Uzmanı Maria Tsirantonaki de Zoom üzerinden toplantıya katılarak görüşlerini aktardılar.

“Yeni Kavramlar Geliştiriyoruz”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun projeli çalışma kültürünü önemsediğini ve başarılı projeler yürüttüğünü belirterek, projelerdeki başarının da temsilcisinden, uzmanına, uzmanından genel başkanına kadar yaptığı her işi önemsemekten ve sahiplenmekten geçtiğini söyledi. Yeni kavramlar geliştirebilmenin güçlü kapasite gerektirdiğini dile getiren Yıldız, “HAK-İŞ olarak; yeni kavramlar geliştirebiliyor ve içeriğini doldurabiliyoruz. HAK-İŞ olarak kavramlar üzerinden gidiyor, mesajlarımızı kavramlar üzerinden veriyoruz. HAK-İŞ’i diğer sendikal yapılardan ayıran şey kendine özgü kavramları geliştirebilmesi ve hayata geçirebilmesidir” dedi. 

“Bilimselliğe Açığız”

HAK-İŞ’in eğitime ve bilime açık olduğunu dile getiren Yıldız, “Bilimsel sendikacılık ibaresini kullanan bir emek örgütü olarak ideolojik sloganlar atmaktan öte gerçekler doğrultusunda bilimselliğe açığız. Kavramlara hakim olarak, hem hayata tutunabiliyoruz, hem topluma önderlik edebiliyor hem de sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdürebiliyoruz” diye konuştu.

Gençlik Etkileşim Platformu Toplantıları vesilesiyle Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin önemli bir faaliyetini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldız, “Özgün bir projeyi hayata geçirmeyi başardık. Her projede azami düzeyde içerik geliştirmeye ve sonuç almaya odaklanıyoruz. Projemizin adında geçen genç, kadın, emekçi, yaygın öğrenme, güçlendirme kavramlarını çok önemsiyor ve içeriğini dolduruyoruz” dedi.

“Projemizle Sosyal Ortaklık Geliştirdik”

Ürettiğimiz projelerin her birinde ilgili kurum ve kuruluşlarla sosyal ortaklık geliştirmeyi başardıklarını anlatan Yıldız, “HAK-İŞ olarak projelerimiz vesilesiyle işbirliği yol ve yöntemlerini geliştirmeyi ve iyi örnekler sunmayı başarmış bir emek örgütüyüz. Bu proje bunun en iyi örneklerinden birisidir. Bu toplantı ile projenin etki alanının, çarpan etkisini güçlendiriyoruz. Gençlerin ihtiyaçların belirlenmesi, politika belgelerinin, taslaklarının hazırlanması ve paydaş kurum ve kuruluşların katkılarıyla geliştirilmesini çok değerli buluyoruz. Herkesin kendi uzmanlık alanında katkı verdiği ölçüde projemizin başarılı, fikri çıktılarının da kaliteli olacağının farkındayız” sözlerine yer verdi.

Yıldız, “Uluslararası boyutta gençlere ve kadınlara özgü güncel kavramları bildiğimizin ve içeriklerini doldurmayı başardığımızın farkındayız. HAK-İŞ, sorun alanlarına ilişkin hem kavram hem de değer üretmeyi başarmaktadır. HAK-İŞ olarak tüm sorunları tartışmaya ve alternatif çözüm önerileri getirmeye varız” dedi.

“Yenilikçi Faaliyetlerle Dünyaya Örnek Oluyoruz”

HAK-İŞ uzman kadrosu ile uluslararası sendikal harekette idari ve etkin görevler alarak örnek olduğunu dile getiren Yıldız, “Reklam peşinde değiliz; ancak yaptığımız yeni ve yenilikçi faaliyetlerle dünyaya örnek olmayı başarıyoruz. Uluslararası sendikal harekette olduğu gibi bizim açımızdan da gençler ve kadınlar önemlidir. Gençleri ve kadınları sendikal harekete kattığımız oranda başarılı olduğumuzun farkındayız” diye konuştu.

“Kavramları İçselleştiriyoruz”

Yıldız, “Her ne iş yapıyorsak yaptığımız işle ilgili kavramları öğrenip içselleştirmemiz lazım. Bunu son derece önemsiyoruz. HAK-İŞ olarak kurulduğumuz günden beri bu anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz. Bunu sadece sizinle değil, tüm Türkiye ve Dünya ile paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bütün dünya bilir ki HAK-İŞ pozitif düşünür, HAK-İŞ olumlu düşünür. Biz bunun hiçbir zaman zararını görmedik, faydasını gördük. Biz biliyoruz ki bir sorun çözüleceği zaman bizimle konuşulur ama bir kavga olacağı zaman bizimle konuşulmaz. Çünkü biz sorunu çözmeye varız. Bundan dolayı da çok mutluyuz” dedi.

“Sosyal Diyalogun En Önemli Örneklerinden Birisini Yaşıyoruz”

Genel Sekreterimiz Eda Güner, Konfederasyonumuz tarafından yürütülen “Genç Kadın Çalışanların Yaygın Öğrenme Yoluyla Kapasitelerinin Arttırılması Projemizin Gençlik Etkileşim Platformu toplantısının başarıyla devam ettiğini belirterek, iki gün boyunca genç kadın emekçilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. 

Güner, “Sosyal diyalog anlayışımızı ve HAK-İŞ tavrını projelerimize en etkin şekilde yansıtıyoruz. Bugün de burada, sosyal diyalogun en önemli örneklerinden birini yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası işçi-işveren-kamu kuruluşları olarak, genç emekçiler olarak, sosyal taraflar olarak üretmek, geliştirmek ve çözüm önerilerimizi sunabilmek için buradayız” diye konuştu.

“Çalışma Hayatına Yenilikçi Çözümler Üretiyoruz”

Güner, HAK-İŞ Konfederasyonunun sosyal diyalog anlayışı ile sosyal taraflarla ortak çalışmalar yürütürken, elini taşın altına koyarak sorumluluk aldığını söyledi.  Güner, “HAK-İŞ olarak amacımız sadece sorunları tespit etmek değil, çalışma hayatına ilişkin yenilikçi çözüm önerileri ortaya koymak olmuştur. Bu çerçevede her konuda yenilikçi politikalar üretiyor, komiteler kuruyor ve işletiyoruz. Ulusal ve uluslararası projeler yürütüyor, strateji oluşturuyor ve eğitim modülleri hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’in Kadınlara ve Gençlere Verdiği Değeri Sudan’da Gördüm”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş, geçmişte yurtdışı görevi için bulunduğu Sudan’da HAK-İŞ’i o ülkedeki kadın programı vesilesiyle tanıdığını söyledi.

Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden birisi olan HAK-İŞ’in kadınlara ve gençlere verdiği önemi yaklaşık 4 bin kilometre ötede Afrika’da, Sudan’da görme fırsatını yakaladığını belirten Sarıtaş, “HAK-İŞ’in sadece ülkemizde değil Türk ve İslam coğrafyasındaki işbirliklerine ve o coğrafyalardaki sendikal çalışmalara katkı ve etkisini yakinen gördüm. HAK-İŞ’in misyonu ve çalışmalarıyla bizim değerlerimize uygun olarak sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğini göstermesi ve sendikal hareketin yeniden inşaasına katkısı hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

Zoom üzerinden toplantıya katılan ITUC Eşitlik Departmanı Uzmanı Maria Tsirantonaki, COJEP International Başkanı Ali Gedikoğlu, CLR Proje Eş-Koordinatörü Eni Mjeshtri projeye ilişkin görüşlerini aktardılar. 

25 Haziran 2021 13:10, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu