HAK-İŞ TEŞKİLATI 81 İLDE 1 MAYIS İÇİN MEYDANLARDA

01 Mayıs 2022 10:21, Haberler


HAK-İŞ TEŞKİLATI 81 İLDE 1 MAYIS İÇİN MEYDANLARDA


HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız aracılığıyla 81 ilde 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladık.

Salgın nedeniyle iki yıldır kutlamaları sembolik olarak Taksim Meydanı’nda ve dijital ekranlardan gerçekleştirdik. Bu yıl bizleri destekleyen 730 bin üyemizin taleplerini, Türkiye’nin 81 ilinin tüm meydanlarından iletmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda binlerce emekçimizin katılımıyla alanlardan sesimizi yükseltmeye, taleplerimizi iletmeye, 1 Mayıs’ı coşku içinde kutlamaya devam edeceğiz.

HAK-İŞ İl Başkanlıkları tarafından okunan HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesi taleplerine yer verildi.

İşçiler Taleplerini Haykırdı!

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması, herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulması, güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınması, mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesi talepleri yer aldı.

“KİT’lerde Çalışanlarımız Kadro Bekliyor”

Konfederasyonumuz, kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanması, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesi, 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesi, toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesi ve tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz.

“Ekonomik Dalgalanmalara Tedbirler Alınmalı”

COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması yanında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılması, kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesi, işsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını, ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunması talebi de güçlü bir şekilde dile getirildi.

“Taleplerimiz Haykırmak İçin Meydanlardayız”

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar, güçlü gelecek, sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.

Bildiride, sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesi, tüm Dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınması, insanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi talepleri yenilenirken, emekçiler olarak, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz talepleri yer aldı.

“C190’ın Türkiye Tarafından İmzalanmasını Bekliyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini için ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin sosyal diyalog anlayışıyla hayata geçirilmesini, çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını, çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini, istihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesi talebi güçlü bir şekilde vurgulandı.

“Örgütlü Ol, Sendikalı Ol, HAK-İŞ'li Ol”

Bildiride, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz" denildi.

01 Mayıs 2022 10:21, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu