KÜRESEL EMEK BULUŞMASI ORTAK SONUÇ BİLDİRİSİ

23 Ekim 2012 14:00, Haberler


  

 

HAK-İŞ’İN 37. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN

 “BÖLGEMİZDE BAĞIMSIZ SENDİKAL HAREKETİN VE ÖZGÜR SİVİL TOPLUMUN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL EMEK BULUŞMASI” ULUSLARARASI KONFERANSI TAMAMLANDI.

 

KONFERANS SONUNDA 32 ÜLKEDEN GELEN SENDİKA LİDERİ

ORTAK SONUÇ BİLDİRİSİ (ANKARA BİLDİRİSİ) YAYINLADI.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN: Bölge Ülkeleriyle Yakın İşbirliği İçin “YOL HARİTASI” Oluşturuldu.

 

 

 

Bölgemizde Bağımsız Sendikal Hareketin ve Özgür Sivil Toplumun Geliştirilmesi Küresel Emek Buluşması” konulu Uluslararası Konferans 21-22 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

Konferansa, ITUC, OATUU ve ICATU gibi uluslar arası kuruluşların yanı sıra, Belçika, Gana Suriye, Kongo, Mısır, Eritre,  Ürdün, Kenya, Kuveyt, Cezayir, Malavi, Moritanya, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Yemen, Zambiya, Bahreyn, Libya, Fas, Umman, Filistin, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, İran ve Pakistan’dan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkan ve Yöneticileri, akademisyenler, Türkiye’deki sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.

 

Konferans,  32 ülkeden gelen katılımcıyla, bağımsız sendikal hareketin ve özgür sivil toplumun geliştirilmesinin yanı sıra,  işsizlikle mücadele, çalışma hakları, ayrımcılıkla mücadele, çalışma ilişkilerinde bölgesel modellerin geliştirilmesi gibi sosyal politika konularına yönelik karşılıklı görüş alış-verişinin yapıldığı bir Sosyal Zirve şeklinde gerçekleşmiştir.

 

Bağımsız sendikal hareketin güçlenmesi ve özgür sivil toplum gelişimi açısından son derece yapıcı ve heyecan verici bir ortamda gerçekleşen Uluslar arası Konferansta Konfederasyonlarla ikili işbirliği protokolleri imzalanarak, bölge ülkeleri arasında, ortak çalışma kültürünün ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü temeller atılmıştır.

 

Konferansa katılan tüm sendika liderleri geleceğe yönelik aşağıdaki temel noktaların altını çizip görüş birliğine varmışlardır.

 

Bölgemizde Bağımsız Sendikal Hareketin ve Özgür Sivil Toplumun Geliştirilmesi Küresel Emek Buluşması” konulu Uluslararası Konferans katılımcıları olarak bizler;

 

 

 

1.       Herkesin insan onuruna yaraşır iş ve yaşam standartlarına ulaşması, sosyal güvenlik, temel refah ve asgari gelir düzeyine kavuşması işsizliğin azaltılması, kayıtdışı ekonominin azaltılması, kadınların, gençlerin ve engellilerin çalışma yaşamına etkin şekilde katılımı yönünde sosyal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

 

2.       Toplumları, kültürleri ve bir bütün olarak dünyayı algılayış biçimimizi derinden etkileyen ve yeniden şekillendiren, süreçleri tanımlayan bir öğe konumuna gelen küreselleşme karşısında sendikalar yeni perspektifler geliştirmelidir. 

 

3.       Sendikalar, sosyal diyalog mekanizmalarının demokratik temsil ve katılıma uygun şekilde kurulması ve etkin şekilde çalışması için çaba sarf etmelidir.

 

4.       Sendikalar, temsil ettikleri kitleye, yaşadığı ülkenin sorunlarına; kültürel problemlerinden, yaşam standardının yükseltilmesine kadar her alanda faaliyet gösteren, toplumsal hareket ve sosyal hareket sendikacılığı boyutlarını başarıyla gerçekleştirmelidirler.                                                                                                                             

5.        Sendikalar, demokrasi, hukuk, hak ve adalet, özgürlük kavramlarını kararlılıkla savunmalıdırlar.

 6.        Açık ve demokratik toplum hedefi çerçevesinde, bölgesel olarak yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerinin barışçıl olması için daha fazla çaba sarf edilmelidir.

 

7.        Bu tarihi dönemde çıkar odaklı politikalar bir yana bırakılarak dünyanın uzun vadeli geleceği düşünülmeli, barıştan yana tavır alınmalıdır.

 

8.        Bölgemiz, savaşlardan yorulmuş, halklarımız ise savaşların kurbanı ve mağduru olmuştur. Başta Suriye’de yaşanan savaş olmak üzere halkların ölümlerine son verilmelidir. Ülkelerde yaşanan karışıklık, kaos ve ölümlere, ülkenin kendisinin son vermesi ve çözüm bulması asıldır. Ortak bir dünyada yaşadığımız ve temel yaşam hakkının garanti edilmesinin, hepimizin sorumluluğunda olduğu gerçeğinden hareketle BM gibi uluslar arası ve bölgesel kuruluşların ortak barış girişimlerini ve önlemlerini, önemsemeliyiz ve desteklemeliyiz.

 

9.        Başta Arap ülkeleri ve Ortadoğu’da olmak üzere bütün dünyada  özgürlük, eşitlik, barış ve demokrasi talepleriyle başlayan değişim sürecinde halkların taleplerini dikkate alan ve sürecin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını kolaylaştıran işbirliği ve dayanışma politikaları izlenmelidir.

 

10.     Türkiye, tarihi, beşeri ve coğrafi olarak, güçlü bağlarının bulunduğu, değişim sürecinin yaşandığı bölgemizle yakından ilgilenmektedir. Bu ilginin temelinde, halkların değişim taleplerinin gerçekleşmesi arzusu yatmaktadır. Türkiye, bölgeyle ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve dayanışma çerçevesinde devam ettirmelidir. Bu çerçevede, HAK-İŞ gibi Konfederasyonların yanı sıra, STK’ların ve TİKA gibi kamu kuruluşlarının bölgedeki sosyal içerikli ve sosyal boyutlu çalışmalarının yanı sıra ilgili ülkelerin sendika, STK ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin önemi büyük öncelik arzetmektedir.

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Ekim 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu