6356 SAYILI KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞ VE TALEPLERİMİZİ SUNDUK

08 Kasım 2022 21:20, Haberler


6356 SAYILI KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞ VE TALEPLERİMİZİ SUNDUK 

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği tarafından 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde “10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi” toplantısı düzenlendi. İlk gününde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da konuşmacı olarak katıldığı toplantının 2. Gününe Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreteri Av. Oğuz Aksoy, Avukatlar Nurbaki Türkay, Kürşat Kaya ve uzmanlar katıldı. 

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 98 ve 87 No’lu Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı başta olmak üzere ‘6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ değerlendirildi.  

Toplantıda, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Av. Kürşat Kaya, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun uluslararası normlar gereğince aykırılıkların giderilmesi, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının daha iyi şartlara getirilmesi için görüşler sundu. 

Kaya, çalışma hayatının sorunları (işkolu, yetki uyuşmazlıkları, yorum davaları, arabuluculuk kurumu, iş güvencesi, işyeri sendika temsilci güvencesi kapsamı) hususunda Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in görüş ve taleplerini iletti.

HABERE AİT GÖRSELLER :

08 Kasım 2022 21:20, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu