KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR

23 Kasım 2012 14:00, Haberler


HAK-İŞ Kadın Komitesi Beyaz Kurdele Etkinliği

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KARARLILIKLA DEVAM ETMELİDİR.

Hak-iş Kadın Komitesi tarafından “25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle “Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” Sloganıyla Genel Merkez binamız önünde basın açıklaması yapılarak beyaz kurdele etkinliği gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay’ın, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Merkez ve Ankara şube yöneticilerinin, Kadın Komitesi, Gençlik Komitesi ve Engelliler Komitesi üyelerinin, HAK-İŞ çalışanlarının ve üyelerimizin katıldığı etkinlikte HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu tarafından basın bildirisi okundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğinin belirtildiği Basın Bildirisi’nde şu hususlara değinildi;

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bugün 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü” sebebiyle toplanmış bulunuyoruz.

Kadına Yönelik şiddete Hayır demek için bir aradayız. Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yastan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli, kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır.

HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.

Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.

Bu çalışmalar ve çabalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşmayan, paylaşmayan,

gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz.

Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir.

20 Mart 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına güç ve cesaret kazandırmıştır. Ancak aradan geçen yaklaşık 8 aylık süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in tüm çabalarına rağmen Kanunun uygulamaya yansımasında istenen ivme maalesef sağlanamamıştır.

Yaşanan acı tecrübeler, koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına, şiddet mağduru kadınların desteklenmesi ve faillerin cezalandırılmasına, konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılık artırmaya, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik hala bir takım eksiklerin olduğunu, yasal düzenlemelerin uygulamaya yansımasında bir takım aksaklıklar olduğunu da göstermiştir.

Doğal” ya da “Kaçınılmaz”, “Kader” ya da “Yazgı” olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Kadına yönelik şiddette karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yanı sıra ekonomik-sosyal ve kültürel odaklı çalışmaların, kadının güçlendirilmesine yönelik aktif ve pasif sosyal politikaların, erkeleri de içine alan farkındalık artırıcı eğitimlerin, aile yapılarımızı güçlendirici tedbirlerin alınması gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yer tutan sığınma evlerinin nicel ve nitel yönden iyileştirilmelidir.

Kadına yönelik şiddetle Mücadelede çözümün bir parçası değilseniz sorunun bir parçasısınızdır. HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.

İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir.

HAK-İŞ, 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Olağan Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında daha etkin şekilde yer almaya yönelik önemli bir karar aldık. HAK-İŞ olarak bu yıl “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!“ sloganıyla beyaz kurdele kampanyasına destek oluyor, tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz. HAK-İŞ olarak ülkemizdeki ve başta Filistin’de, Gazze’de, Suriye’de olmak üzere şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız.

HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.“

Katılımcılar Kadına Yönelik Şiddete Hayır, No to violence against the women, Şiddete Seyirci Kalma, Don't be a mere spectator to violence, Sessiz Kalma! , Don't be silent, Şiddete Ortak Olma!, Don't be a partner to the violence, Şiddette Sen De Dur De! , Say no to violence, you too, İşyerinde Mobbinge Hayır!, No Mobbing in workplace yazılı İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Basın Bildirisinin okunmasının ardından Kadın Komitesi üyeleri tarafından katılımcılara ve basın mensuplarına Beyaz Kur dele takıldı.

Sendikalarımızın Kadın Komiteleri çeşitli illerde ve işyerlerinde beyaz kurdele etkinlikleri düzenleyerek, basın açıklamaları yaparak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına katkı verdi.


HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Kasım 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu