ILO HEYETİ KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

22 Kasım 2012 14:00, Haberler


ILO HEYETİ KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Susanne Hoffmann ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu’ndan oluşan ILO heyeti, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret etti.

 

Ziyarette Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve ILO’nun gelecek yıl gündeme getirmek istediği “İnsana Yakışır İş Çerçeve Anlaşması” gibi ülkemiz çalışma hayatı ve ILO gündemindeki konular ele alındı.

 

 

 

Konfederasyonumuz Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaret esnasında ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Susanne Hoffmann, “Birleşmiş Milletler Ortak Programı: Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması Kapanış Konferansı için Türkiye’de bulunmaktayım. Türkiye’deki memur ve işçi konfederasyonlarını ve işveren kuruluşlarını ziyaret ederek güncel konuları değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 2013 yılı Nisan ayı içerisinde Norveç’in başkenti Oslo’da yapılacak ILO Avrupa Bölge Toplantısı hakkında bilgi vermekte ve o toplantıda hangi konuların öncelikle gündeme alınmasının yararlı olacağı değerlendirmekteyiz” dedi.

 

Kısa süre önce kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun taleplerimizin tamamını karşılayan bir yasal düzenleme olmadığına dikkat geçen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bizim arzumuz, bütün taleplerimizin karşılandığı bir yasanın çıkmasıydı; ancak bütün isteklerimiz karşılanmış değildir. Barajların devam etmesi gibi olumsuz yönleri yanında, bir yıl sonra noter şartının kalkacak olması gibi olumlu yönleri de var. Bununla birlikte, özellikle bazı kesimlerin yoğun itirazlarına rağmen bu kanunun çıkmış olması önemli bir başarıdır. Bundan sonra, adı geçen yasanın olumsuz yönlerini iyileştirmek yönünde yoğun çaba harcayacağız, mücadele edeceğiz” dedi.

 

HAK-İŞ olarak ILO’nun anlam ve öneminin farkında olduğumuzu kaydeden Genel Başkanımız Arslan, “Küreselleşen, ekonomik ve mali krizlerle boğuşan günümüz dünyasında ILO’nun yerini doldurabilecek başka bir uluslararası örgüt yoktur. Ekonomik kriz ve beraberinde gelen kemer sıkma politikalarının da etkisiyle, ILO ve sözleşmelerinin tartışma konusu yapılmasından rahatsızlık duymaktayız. Küresel emek dayanışma açısından da ILO’yu önemsemekteyiz. Bu doğrultuda, ILO Türkiye Direktörlüğü ile diyalog ve işbirliği içerisindeyiz” dedi.

 

HAK-İŞ’in yıllardır ülkemizde Ulusal İstihdam Stratejisi’nin oluşturulması ve uygulanması yönünde ısrarcı olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Arslan, şöyle konuştu: “HAK-İŞ olarak bize gönderilen UİS taslak metni üzerinde kapsamlı çalışmalar yaparak beklentilerimizi, itirazlarımızı ve önerilerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilettik. Hükümetler nelerin, ne zaman ve nasıl yapılacağının ayrıntılı şekilde yer aldığı UİS gibi belgeler ile kendilerini taahhüt altına sokmaya istekli değil. Buna rağmen, çalışan kesimlerin hak ve menfaatlerini koruyacak bir metin çıkması yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı şekilde, ILO Türkiye Direktörlüğü ile diyalog ve işbirliği içerisinde 2013 yılı Nisan ayına kadar İnsana Yakışır İş Çerçeve Anlaşması’nın şekillendirilmesi çalışmalarına katkı vereceğiz. Türkiye’nin kendine özgü şartlarını ve endüstri sistemi koşullarını dikkate alan bir çerçeve anlaşma metninin çıkması yönünde çaba sarf edeceğiz.”

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

22 Kasım 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu