DIŞ İLİŞKİLER UZMANIMIZ HALFAYA, ITUC KONGRESİNDE KONUŞTU

20 Kasım 2022 10:30, Haberler


DIŞ İLİŞKİLER UZMANIMIZ HALFAYA, ITUC KONGRESİNDE KONUŞTU 

HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 5. Dünya Kongresinde İklim ve Adil Geçişle ilgili konuştu. Halfaya şunları kaydetti:

    “Adil Geçiş gibi hayati bir konuda, Türkiye'nin en büyük ikinci Konfederasyonu olan HAK-İŞ adına genel kurula hitap etmek gerçekten büyük bir onur ve ayrıcalık.

    Sıfır emisyona geçiş artık bir eylem çağrısı değil, eylemin kendisidir. Yakın zamanda Mısır'da düzenlenen COP 27'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre, “Bir fırsat penceresi açık, ancak geriye yalnızca dar bir ışık huzmesi kalıyor. Küresel iklim mücadelesi, bu kritik on yılda bizim gözetimimiz altında kazanılacak ya da kaybedilecek. Kesin olan bir şey var: Vazgeçenler mutlaka kaybeder. Öyleyse, birlikte savaşalım ve kazanalım.”

    İnsanlık olarak, gelecek nesillere olan borcumuzun vadesi dolmaya yakın ve gerçekten konuşmanın ve ekonomileri ve genel olarak toplumları yeniden şekillendirmenin zamanı. Geçişin etkileri hem sektörler arasında hem de sektörler içinde, ekonomik olarak bölgesel olarak, bazı bölgeler diğerlerinden daha olumsuz etkileneceğinden ve sosyal olarak, sosyal gruplar arasında farklılık gösterecektir.

    İşçilerin bakış açısından bu geçiş, işgücü piyasasını hem yeni riskler hem de yeni fırsatlar yaratacak şekilde yeniden şekillendirecek. İşte tam da burada adil geçiş kavramı devreye giriyor. Adil geçiş, iş yaratma ihtiyacı ile çevrenin korunmasının çelişmediği gerçeğini ortaya koyuyor.

    Çevre koruma ile güçlü bir işgücü piyasasını başarılı bir şekilde birleştirmek için, herhangi bir adil geçiş eylemini belirli durum ve koşullara uyarlamak çok önemlidir. Diğer bir deyişle, strateji ve politikalar bir yandan çok düzeyli farklılıkları dikkate almalıdır. Öte yandan, sendikalar da dâhil olmak üzere tüm sosyal paydaşların katılımına ve bağlılığına güvenmelidirler.

    Adil geçiş, sendikaların temel işçi haklarını koruma yetkisine yönelik yeni talepleri tetikliyor. İşçi sendikaları, risk altında olan işçilerin desteklenmesini ve korunmasını sağlamalıdır. Aynı zamanda, yeşil ekonomide yeni emek biçimlerini örgütleme zorluğunu da ele almalılar.

    İşçi sendikaları için günün yeni kelimeleri öngörme ve proaktif etkidir. Eğilimlerin ve bunların çalışanlar üzerindeki etkisinin öngörüsü. Devam eden değişikliklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan iklim politikası planlaması ve iklim yönetişimine katılımları yoluyla sendikaların etkisini artırmak için proaktif eylem.

    Bu noktada hem ITUC hem de ETUC tarafından bu konuda yapılan çalışmaları takdir etmekteyim. Her iki kuruluş da kendi dinamiklerinden, deneyimlerinden ve yeteneklerinden yararlanarak adil geçiş yol haritaları oluşturdu ve bu, ulusal düzeyde ilham alınan ve üyelerimize İklim değişikliğinin etkileri hakkında çeşitli eğitim programları sunmamızı sağladı.

    HAK-İŞ Genel Kurulu, aldığı kararlarda çevre stratejisi çerçevesi ve önceliklerini şekillendirmiştir. Örneğin, 13. Olağan Genel Kurul, etkin çevre bilinci politikalarının geliştirilmesi; arazi tahribatı; su ve sanitasyon; ve kaynakların kullanımı. Bütün bunlar hem uluslararası hem de kendi ortak eylemlerimizinkini gerektirir. HAK-İŞ'in sürekli olarak üstlendiği bir eylem olarak daha sonra Hatıra Ormanları'na dönüşecek tüm üyeler adına fidan dikimi.

    Adil bir geçiş, önceki geçiş süreçlerinden farklı olacaktır. Şimdiye kadar işe yaramış olan yukarıdan aşağıya işgücü piyasası uyum programları kesinlikle yetersiz olacaktır. Bunların yerini, çalışanların daha yeşil bir ekonomiye katılımının gerektirdiği yaratıcı, işçi odaklı, özelleştirilmiş çözümler almalıdır. Eğitim, hayat boyu öğrenme ve aktif işgücü piyasası politikaları bu bağlamda temel olacaktır

    Başarılı bir geçiş uzun zaman alacaktır. Sendikaların işgücü piyasasındaki bu büyük değişim boyunca işçilere aktif olarak eşlik etmesini gerektirecek, erken emeklilik, toplulukların yeni sürdürülebilir endüstriler geliştirmesine yardımcı olacak hibeler, genç işçilere yeniden beceri kazandırma ve yeniden istihdam etme. Tüm bunlarda, yerel, ulusal ve küresel çerçeve anlaşma düzeylerinde toplu pazarlık için bir rol vardır.

    Son olarak, adil geçişe yeni fırsatların ödüllendirici ışığında bakmalıyız: yeşil yatırımlar yoluyla yaratılan önemli sayıda insana yakışır işlerden toplam istihdamdaki net kazançlar; doğal kaynakların sürdürülebilir üretimi, tüketimi ve yönetimi; daha iyi iş kalitesi ve daha verimli süreçlerden elde edilen gelir; tarım, inşaat, geri dönüşüm ve turizm gibi sektörlerde daha çevreci ürün ve hizmetler. Son olarak, örneğin uygun fiyatlı, çevresel olarak sürdürülebilir hizmetlere ve enerjiye gelişmiş erişim yoluyla daha iyi sosyal içerme.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmamın başında alıntıladığım sözüne dönecek olursak, “Kesin olan bir şey var: Vazgeçenler mutlaka kaybeder. Öyleyse, birlikte savaşalım ve kazanalım.”


HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Kasım 2022 10:30, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu