ZENGİN, ITUC 5. DÜNYA KONGRESİNDE KONUŞTU

20 Kasım 2022 10:41, Haberler


ZENGİN, ITUC 5. DÜNYA KONGRESİNDE KONUŞTU 

Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin, 21 Kasım 2022 Tarihinde Avustralya'nın Melborne şehrinde yapılan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)'un 5.Dünya Kongresinde konuştu. Zengin ITUC Kongresinde dünya sendikal hareketine çağrıda bulundu. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin şunları kaydetti: 

“HAK-İŞ olarak, kadın çalışmaları konusunda bölgesinde öncü, dünyada model bir konfederasyonuz.

Kadın odaklı bir mücadeleye öncülük ediyoruz. HAK-İŞ olarak, kadın konusunda özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermedik.

Kadınların sendikal örgütlülüğün içerisinde daha fazla yer almalarını, karar alma mekanizmalarına katılmalarını, toplu iş sözleşmesi süreçlerinde aktif rol almalarını hedefledik.  Bunun için kadın strateji belgesi oluşturduk.  

Genel kurullarımızda kadın odaklı kararlar aldık. Sendikalarımızın çoğunluğunda kadın üye oranı kadar kadın delege oranı olması zorunluluğu getirildi.  

Bugün koymuş olduğumuz hedefler ve yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 4 bin sendikacı lider kadını dünya sendikal hareketine kazandırmış bulunuyoruz. 

HAK-İŞ’li sendikacı kadınlar, dünya sendikal hareketinin en önemli kazanımlarındandır.

Dünya sendikal hareketinde bir ilki yaptık. ILO C190 çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesini toplu iş sözleşmelerimize uyarladık. Şiddete sıfır tolerans politika belgesi oluşturduk. 

Ev hizmetlerinde çalışan güvencesiz ve sendikasız kadınların kayıtlı istihdama katılımlarını artırmak ve sendikal güvence altına almak için çalışıyoruz.

İklim değişikliğinin kadınlar ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için çalışma başlattık. HAK-İŞ olarak her alanda mücadelemizi kadın erkek birlikte yapıyoruz.

Kadınlar olarak, maalesef her yerde ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyoruz. 

Küresel düzeyde cinsiyetler arası ücret açığı %20'nin üzerinde. Türkiye’de ise %15,6 oranında. 

Kadın iş gücünün emeğinin ücretlendirilmesi konusunda kapsayıcı çalışma yapılması ve cinsiyete dayalı ücret açığının kapatılması için sendikaların varlığını ve kararlılığını daha fazla ortaya koyması gerekiyor. 

Bizler sendikacılar olarak bu sorunu çözebiliriz. Örgütlü işyerlerinde eşit değerde işe eşit ücret farklılaşması olmaz. Bunu kadınların kayıtlı istihdamını ve sendikal örgütlülüğünü artırarak çözebiliriz.

Salgın sürecinde iş ve aile hayatında olumsuz etkilenenlerin çoğunluğunu yine kadınlar oluşturdu. Pandemide işini kaybeden kadınların %90'ı işgücünden ayrıldı. Yani istihdamdan dışlanan yine biz kadınlar olduk. 

Dünya genelinde Bakım yükümlülükleri kadınların üzerinde.

Bugün ITUC delegelerinin oranı kadın erkek eşitledi. Bunun için Sayın Sharran Burrow’a teşekkür ediyorum. 

Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Kapsayıcı bir sendikal harekette cinsiyet ayrımcılığı olamaz! 

Dünya genelinde sendikalara baktığımızda maalesef statüde, etkinlik ve yetkinlikte, güç olarak, sayısal olarak yeteri kadar kadınların temsiliyetini göremiyoruz. 

ITUC 5.Düya Kongresinden Kadınlar adına, dünya sendikal hareketine çağrıda bulunuyorum.

Emeğin cinsiyeti yoktur. Emek Hareketinin de cinsiyeti olamaz! 

Önce sendika ve konfederasyonlarımızdaki temsiliyetlerde eşitliği sağlayalım.

ILO C190’ı toplu iş sözleşmelerimize uyarlayalım.

İşyerlerinde şiddeti önleme ve iş barışını sağlama komiteleri oluşturalım.

Şiddete sıfır tolerans politika belgesini hayata geçirelim.

Bakım yükümlülüğünü kadının omuzlarından alarak toplumsal mesele olarak görüp küresel çerçevede çözelim.

İklim değişikliği ve adil geçiş için sendikalar olarak birlikte uygulanabilir politikalar geliştirelim.

Küresel firmaların kendi adlarına gelişmekte olan ülkelerde yaptırdıkları üretimin her aşamasını takip ederek, insan haklarına aykırı üretim aşamalarına müdahale edilmesini, tedarik zincirinde insan hakları ihlallerinin takip edilmesini ve önlenmesini  sağlayalım. 

Bunun kanunlaştırılması ve dünya geneli insana yakışır çalışma standartları oluşturulması için çalışalım.

Daha fazla kadını sendikal güvence altına almak, kayıt dışılığı ve ücret açığını önlemek için daha fazla örgütlenelim.

Kadınlar olarak, güvenli ve adil bir hayat istiyoruz. Huzurlu bir toplum, güvenli ve güvenceli bir gelecek hepimizin hakkı. Sendikacılar olarak bunu kadınlara borçluyuz. İnsan odaklı yeni bir dünyayı birlikte inşa edebiliriz. 163 ülkenin oluşturduğu 200 milyondan fazla işçinin temsil edildiği bu güçlü ve saygın birliğin çok daha fazlasını başaracağına inanıyorum.

Sözlerimi tamalarken, Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna’da Doğu Türkistan’da yaşam mücadelesi veren kadınlar, dünyadaki tüm mülteci kadınlar, daha iyi bir hayat için yollara düşen göçmen kadınlar, Diyarbakır’da PKK terör örgütüne karşı  1.174 gündür evlat nöbeti tutan kadınlar, yedi gün yirmi dört saat üreten emekçi kadınlar ve dünyanın dört bir yanında kendi başarı hikâyesini yazan kadınlar, sizleri ITUC 5.Dünya kongresinden selamlıyorum.”


HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Kasım 2022 10:41, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu