ITUC 5. KONGRESİ SONA ERDİ

23 Kasım 2022 10:00, Haberler


ITUC 5. KONGRESİ SONA ERDİ 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 5. Kongresi 17-22 Kasım 2022 tarihlerinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapıldı. 

Kongreye, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin, Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jegeni Yıldız ile Uluslararası İlişkiler Uzmanlarımız Ahmed Halfaya ve Fulya Pınar Özcan katıldı. 

Kongreye toplam 90 milyon işçiyi temsil eden 126 ülkeden 212 konfederasyonun bine yakın temsilcisi katıldı. 

Tüzük gereği yüzde 50 kadın delege zorunluluğu olan kongrede temsiliyetin yüzde 50.84'ü kadınlardan ve yüzde 10.37'si gençlerden oluştu. 

Kongrenin ana oturumlarında, küresel şoklardan sendika dersleri, teknoloji ve çalışma üzerindeki etkileri, kapsayıcı bir sendikalı hareket, iklim ve adil geçiş konuları ele alındı.

Ayrıca yan etkinliklerde; "stratejik vergi kampanyası ile birlikte hedeflerine ulaşmak, kapsayıcı ve eşitlikçi iyileşme için yeni bir sosyal sözleşme, gençlik, İstihdam açısından zengin bir toparlanma ve dayanıklılık için Yeni Bir Sosyal Sözleşme olarak SKH-8 (sürdürülebilir kalkınma, ekonominin halka açık, adil ve eşitlikçi bir geçişini finanse etmek için sendikal güç oluşturmak, iş yerlerinde iklim aktivizmi, medya ve sendikalar: haberlerin işinize nasıl yarayacağını öğrenin" vb. konular ele aldı. 

Kongre öncesinde 4. ITUC Dünya Kadın Konferansı yapıldı. 

17 Kasım 2022 tarihinde açılış töreni ile başlayan kongrede Avustralya’nın yerli dans ve müzik grupları performanslarını sergiledi. Kongrenin açılış bölümünde ITUC Genel sekreteri Sharan Burrow delegeleri selamlayarak, kongrenin Avustralya’da gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Kongrenin açılış bölümünde ITUC Başkanı Ayyuba Wabba, ACTU Başkanı Michele O’Neil, ACTU Genel Sekreteri Sally Mc Manus, Senator Patrick Dodson ve Eski ILO Direktörü Guy Ryder birer konuşma yaptı. 

ACTU Başkanı Michele O’Neil, Avustralya’da konfederasyonun önemli haklar elde ettiğini özellikle geçtiğimiz ay tüm çalışanları kapsayacak şekilde şiddete uğrayanlar için 10 gün ücretli izin hakkı elde edildiğini, doğum izinlerinin 6 aya çıkarıldığını söyledi. 

Kongrede; işçiler ve aileleri üzerinde dramatik bir etki yaratmaya devam eden birbiriyle bağlantılı küresel şoklara karşı sendikaların tepkilerini ele alındı.  Tarihsel eşitsizlik seviyeleri, iklim krizi, Covid 19, artan çatışma ve şimdi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tırmanan artan fiyatların ve azalan reel gelirlerin enflasyonist baskıları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. 

Meydana gelen küresel şoklardan güçlü ve kapsayıcı bir toparlanmayı desteklemek için sendikalar için kilit önceliklerin yanı sıra gelecekteki şoklara karşı dayanıklılık oluşturmak için gereken önlemlerin belirlenmesi üzerine tartışmalar gerçekleştirdi. 

Sendikaların kaliteli işler, makul ücretler ve sosyal koruma sağlamak için yeni bir toplumsal sözleşmenin birçok unsurunu desteklemek için nasıl hareket ettiğine yönelik stratejiler görüşüldü, daha sonra iş sağlığı ve güvenliğine odaklanıldı ve sendikaların temel bir hak olarak tanınmasını nasıl kazanacağı tartışıldı. Sendikaların çatışma önleme ve çatışma sonrasında yeniden yapılanma ve demokratik kurumların korunması/inşası dahil olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde barış ve demokrasinin geliştirilmesine nasıl katkıda bulundukları incelendi. 

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Kongreye katılarak konuşma yaptı. Ayrıca  Amerika Başkanı Joe Biden ve Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres  çalışanlarla dayanışma içinde olduğunu göstermek üzere video mesajı gönderdiler. 

Kongrede delegeler söz alarak kongre taslak bildirisi hakkında katkıda bulundu. 

Genel başkanımız Mahmut Arslan ile Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci ana oturumda söz alarak konfederasyonumuzun görüş ve taleplerini iletti, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundular.

Kadın Komite başkanımız Fatma Zengin, Kapsayıcı Sendikal Harekette Kadın, Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya  İklim ve Adil Geçiş, Dış İlişkiler Uzmanımız Fulya Pınar Özcan işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin konuşma yaptılar. 

Genel başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindeki HAK-İŞ heyeti, Türkiye Büyükelçiliği başta olmak üzere kongreye katılan konfederasyon temsilcileri ile ikili görüşmelerde bulundular. 

Genel Konsey toplantısında Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcılarının Seçimi gerçekleşti. Genel Sekreter olarak Luca Visentini ve Genel Sekreter Yardımcıları olarak da Eric Mwezi Manzi, Jordania Ureña Lora, Owen Tudor seçildi. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan yeniden ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 

Genel başkanımız Mahmut Arslan ITUC Genel Sekreteri olarak seçilen Luka Vistentini'yi ve ekibini tebrik etti. 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 5. Dünya Kongresi kapanış programının ardından tamamlandı.


HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Kasım 2022 10:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu