TALEPLERİMİZİ BİR RAPOR HALİNDE TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NA SUNDUK

28 Mart 2023 16:34, Haberler


TALEPLERİMİZİ BİR RAPOR HALİNDE TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NA SUNDUK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart 2023 tarihinde “Geçici İşçilerin Daimî İşçi Kadrolarına Alınmasını İçeren Kanun Teklifi”nin de yer aldığı torba yasa görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in taleplerini dile getirdi. Ayrıca Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in talep ve önerilerini içeren raporu da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sundu. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2/5017 Esas nolu Torba Yasada Yer Alan Kanun Tekliflerine İlişkin Görüş ve Önerilerimizi içeren raporda, son dönemde, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen kesime yönelik EYT düzenlemesi, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki “zorunlu emeklilik” maddesinin kaldırılması gibi çalışma hayatına ilişkin birçok sorunun çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekildi. 

HAK-İŞ raporunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M Grup Başkanlığınca 24/03/2023 tarih 262 sayılı Kanun Teklifindeki “en düşük emekli aylığının ve emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi, işsizlik ödeneğinden kaynaklanan yersiz ödemelerin terkin edinmesine” yönelik düzenlemelerin desteklendiği ve olumlu bulunduğu ifade edildi. 

Raporda, ilgili kanun teklifinde geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve çalışma sürelerinin uzatılmasına yönelik düzenlemelerin, çalışanların beklentisini karşılamaktan uzak olduğu ve yeni sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi: 

“Konfederasyonumuz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan 2021-2022 yıllarını kapsayan Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile geçici işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılacağı kararlaştırılmıştır. 

Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünde mutabık kalındığı üzere, çalışanların bu yöndeki beklentilerini karşılamak adına geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamu kurum ve kuruluşların daimi işçi kadrosunda istihdam edilmesini talep ediyoruz. 

Kanun teklifinin mevcut haliyle yasalaşması kamuoyunda oluşan beklentileri karşılamayacağı gibi birçok sorunu da beraberinde getirecektir:

1- 5620 sayılı Kanunun 1. maddesinin c bendinde sayılan il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde ve belediyenin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin de kanun teklifinin kapsamına alınması gerekmektedir. 

 2- Geçici işçilerin 11 AY 29 GÜN çalıştırılmasının kurum ve kuruluşların inisiyatifine bırakılması her bir kurum açısından farklı uygulamalar ortaya çıkaracaktır. Kanun teklifi ile amaçlanan yarar elde edilemeyecektir.

Bunun yanında geçici işçilerin yıl içerisinde çalıştırılmadığı sürelerde başkaca işverenler yanında çalışamadığı da dikkate alındığında sigorta primlerinin yatırılmaması, başta emeklilik hakkı olmak üzere birçok sosyal güvenlik hakkında mahrumiyete neden olmaktadır.

Ayrıca, geçici işçiler yıl içerisinde çalıştırılmadığı dönemde ücret ve diğer sosyal haklarından mahrum kalmakta, bu dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanmasına yönelik yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle işsizlik ödeneğinden de yararlanamamaktadır. 

3- Kanun teklifinde geçici işçilerin kanun maddesinin yürürlük tarihinden sonra boşalan sürekli işçi kadrolarına geçirileceğinin ifade edilmesi, mevcut geçici işçilerin kadro beklentisini karşılamamaktadır. Kamu çerçeve protokolünde kararlaştırılan ve kamuoyunda oluşan beklentilerin karşılanması için geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamu kurum ve kuruluşların daimi işçi kadrolarına geçirilmesini talep ediyoruz.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN tarafından 5620 Sayılı Kanun kapsamından “zorunlu emekliliğe sevk” düzenlemesinin kaldırılacağı defaatle beyan edilmiştir. İlgili kanun teklifinde bu yönde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. “


HAK-İŞ olarak, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu 2/5017 Esas nolu Torba Yasada Yer Alan Kanun Tekliflerine İlişkin Görüş ve Önerilerimizin yer aldığı ayrıntılı raporumuza ekte ulaşabilirsiniz.


İLGİLİ DOSYALAR:

HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Mart 2023 16:34, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu