ARSLAN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANTISINDA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİ

28 Mart 2023 14:52, Haberler


ARSLAN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANTISINDA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart 2023 tarihinde “Geçici İşçilerin Daimî İşçi Kadrolarına Alınmasını İçeren Kanun Teklifi” görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in taleplerini dile getirdi. 

Arslan,  geçici işçilikle ilgili parlamentonun 2007 yılında tarihi bir reforma imza atarak, 220 bin geçici işçiyi kadroya kavuşturduğunu, o dönemde kadro alamayan işçiler için 2017 yılında 5 ay 29 güne, 2019 yılında da 9 ay 29 güne kadar çalışma imkanının getirildiğini, bugün getirilen düzenleme ile de 11 ay 29 gün olarak gerçekleştirilen çalışmanın önemli olduğunu belirtirken, 2021-2022 Kamu Çerçeve Protokolü sözleşmesine göre hareket etmenin daha uygun olacağını söyledi. 

Arslan, 5620 sayılı Kanunun 1. maddesinin c bendinde sayılan il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde ve belediyenin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin de kanun teklifinin kapsamına alınması gerektiğini ifade etti. 

Arslan, “Bugün getirilen düzenleme ile 11 ay 29 güne kadar çalışma imkanı getirilmesi planlanıyor. Bu da önemli bir gelişme, önemli bir adım. 2 ay daha fazla çalışma imkanı getiriliyor. Ancak konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Türk-İş'in birlikte yapmış olduğu 2021-2022 yılı kamu çerçeve protokolünde Sayın Bakan Vedat Bilgin ile üzerinde mutabık kaldığımız bir protokol var. Kadro alamayan işçilerin, kamunun daimi kadrolarına yerleştirilmesiyle ilgili bir düzenleme getirileceği o protokolde yazılı. 2021-2022 yılı Kamu Çerçeve Protokolünde Sayın Bakan ile birlikte imzaladığımız bir husus var. Dolayısıyla bugün 11 ay 29 gün düzenlemesi yerine Sayın Bakanla üzerinde mutabık kaldığımız kadroya geçirilme düzenlemesi daha sağlıklı ve daha adaletli olurdu diye düşünüyoruz” dedi.

Getirilmesi planlanan 11 ay 29 gün düzenlemesinin bir kısım sorunları olduğunun altını çizen Arslan, “Birincisi 11 ay 29 gün çalıştırma imkanı idareye bırakılıyor. Örneğin Çaykur Genel Müdürlüğünde 9 bin geçici işçimiz var. Bu 9 bin işçimizin sadece 800 veya 1000’i ü kadroya geçebiliyor. Eğer 11 ay 29 gün getirilir ve daimi işçiler boş kadroya yerleştirilirse, geri kalan 7-8 bin arkadaşımız yine 11 ay 29 gün çalışamıyor. Bu arkadaşlarımızın çalışamamasının birkaç tane nedeni var. Kampanya on bir ay sürmüyor, Yani özellikle Çaykur'daki kampanya altı ay civarında. Altı ay çalışıyorlar ama altı aydan sonra kampanya devam etmediği için bu arkadaşlarımız işten ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bunlar geçici işçi olduğu için. İşsizlik ödeneğinden yardım alamıyorlar. Başka bir işte çalışamıyorlar ve bu arkadaşlarımız işten çıkarıldığı için işe iade davası açamıyorlar. Bu insanların emekli olabilmesi gerçekten büyük bir ihtimalle mümkün değil. Onun için bu düzenleme yapılırken, bu mağduriyetleri gidermek için en azından Çaykur gibi 11 ay 29 gün çalışamayacak arkadaşlarımız için bir düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren boşalacak kadrolara, geçici işçilerin yerleştirilmesi konusunun da düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Arslan, kanundan önce boş kadro olanlar varsa bunlara imkan verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Orada da bence bir düzenleme eksikliği var. Onu özellikle düzeltirsek hiç değilse daha önceden boşalmış kadrolara da bu arkadaşlarımızın yerleştirilmesi söz konusu olur” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ile 5620 sayılı kanun ile ilgili gerçekleştirilen toplantılarda üzerinde mutabık kalınan geçici işçilerin zorunlu emekliliğe sevk edilmesi konusunda da düzenleme yapılarak görüşülen kanun teklifi içerinde yer alacağını anımsatan Arslan, “Sayın Bakanla 5620 sayılı kanun ile ilgili yaptığımız çalışmalarda üzerinde mutabık kaldığımız düzenleme yapılacaktı ve bu kanunun içerisinde yer alacaktı. Ama bugün görüyoruz ki burada yer almıyor. Bu konunun düzeltilmesini özellikle kanunun çıktığı tarihten önceki boş kadrolara yerleştirilmesi, 11 ay 29 gün çalışamayacak arkadaşlarımız için bir çözüm bulunması bizim talebimizdir” dedi.

Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın da içinde olduğu AK Parti grubunun öncülüğünde EYT, 696 sayılı KHK, geçici işçilere kadro verilmesi, hatta asgari ücrettin vergi dışı bırakılması gibi birçok konuda çok ciddi düzenlemelere imza attığını ifade eden Arslan, bu düzenlemede de taleplerimizin dikkate alınmasını istedi. 

HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Mart 2023 14:52, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu