ARSLAN, ÇALIŞANLARIN HAKLARI İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR 

02 Nisan 2023 13:40, Haberler


ARSLAN, ÇALIŞANLARIN HAKLARI İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, çalışma hayatının gündemini değerlendirdi. Arslan, torba yasa ile çalışanları yakından ilgilendiren konularda önemli adımlar atıldığını belirtirken, 

696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, 

Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de ilave tediyelerin ödenmesi, 

Belediye ve özel idarelerin kamu çerçeve protokolüne dâhil edilmesi, 

Belediye çalışanları için de enflasyon ve ilave zamlar uygulanması,

Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözülmesi, 

Geçici işçilerin daimî işçi kadrolarına alınması,

Kapsam dışında kalan emekçilerin kadroya alınmasına ilişkin taleplerini sıraladı ve bunların da çözülmesine yönelik mücadeleye devam ettiklerini söyledi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Ülke olarak bir yandan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremin yaralarını sararken bir yandan da çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların çözümü için bütün taraflarla birlikte mücadele ediyoruz. 

Zorunlu Emeklilik Uygulamasının Kaldırılmasına Yönelik Taleplerimiz Karşılandı 

Torba yasa ile çalışanları yakından ilgilendiren konularda önemli adımlar atıldı. 696 sayılı KHK kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerimizin dikkate alınarak, 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çözüme kavuşturulmasını önemsiyor ve değerli buluyoruz.

5620 Sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin “zorunlu emekliliğe sevk uygulamasına son verilmesi” yönünde talebimizin kabul edilmesinden de son derece memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TBMM’de yaptığımız girişimlerimiz sonucu, 5620 sayılı kanun kapsamında çalışanlara yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının talebimiz doğrultusunda kaldırılmasına ilişkin yasanın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. 

Hem 696 sayılı yasa hem de 5620 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar için zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasına ilişkin taleplerimizi dikkate alan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Söz konusu düzenlemenin üyelerimize, sendikalarımıza ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyoruz.  

Özlük Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Taleplerimizi Yineliyoruz

696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilere iş ve işyeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş haklarının da tanınmasını ve bu konularda yaşadıkları sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasına ilişkin talebimizi yineliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anlaşmaya varılan ve kamu çerçeve protokolünde yer alan temel konulardan biri olan bu düzenlemenin de biran önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 

İlave Tediyelerin Ödenmesi Konusunda Yasal Düzenleme Yapılmalı

6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde çalışan kadrolu işçilere ödenen ilave tediyelerin, mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere ödenmemektedir. Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 6772 sayılı kanun gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.  

Belediye Çalışanları İçin de Enflasyon ve İlave Zamlar Uygulanmalı 

Küresel krizin etkilerini sürdürdüğü bu dönemde, memura, emekliye, kamu çalışanlarına ve asgari ücretle çalışanlara enflasyon farkına ilave artışlar yapılmasını önemli ve değerli buluyoruz. Kamu kesimi çerçeve toplu iş sözleşmelerinin dışında kalan belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinde çalışanlar da memur ve kamu kesimi işçilerine yapılan enflasyon farkı ve enflasyon farkına ilave artışlar ve iyileştirmelerden istisnasız olarak faydalanması talebinde bulundu.

Belediye ve Özel İdarelerin Kamu Çerçeve Protokolüne Dâhil Edilmesini İstiyoruz

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne belediyelerin ve özel idarelerin de dâhil edilmesini talep ediyoruz. Belediyelerde ve özel idarelerde devam eden toplu iş sözleşmelerinin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen sınırlar kabul edilerek yapılması durumunda, ortaya daha hakkaniyete uygun bir ücretlendirme modeli çıkacağına inanıyoruz.

Mevsimlik ve Geçici İşçilerin Sorunlarının Çözümü İçin Mücadele Ediyoruz

Belediye ve belediye şirketleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını da yakından biliyor ve tam çözümü için mücadele ediyoruz. Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Geçici İşçilerin Daimî İşçi Kadrolarına Alınmasını Talep Ediyoruz

Kamu Çerçeve Protokolünde kararlaştırılan ve kamuoyunda oluşan beklentilerin karşılanması için geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrolarına geçirilmesi talebinin karşılık görmesini bekliyoruz.

Kapsam Dışında Kalan Emekçilerin Kadroya Alınması İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz

Kadro düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlarımız halen sendikamızın ve konfederasyonumuzun kapısını çalmaya devam etmektedir. Kapsam dışında kalanların kadroya alınabilmeleri için yeniden bir çalışma yapılmalı, kapsam dışında kalan işçilere de kadro verilmelidir. 

HAK-İŞ olarak, çalışanların sorunlarını biliyor ve sorunların çözümü için mücadele ediyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, çalışanların taleplerini karşılamaya yönelik yapılan düzenlemelerde ifade ettiğimiz bu sorunların da çözüme kavuşturulması öncelikli taleplerimizdir.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

02 Nisan 2023 13:40, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu