ARSLAN, İŞ HUKUKU DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMUNA KATILDI

16 Haziran 2023 15:25, Haberler


ARSLAN, İŞ HUKUKU DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 16 Haziran 2023 tarihinde Sakarya’da HAK-İŞ işbirliğinde Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumuna katıldı.

Sempozyuma Gene Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Genel Başkan Yardımcılarımız Devlet Sert ve Mehmet Ali Kayabaşı, Denetleme ve Disiplin kurulu üyelerimiz, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, sendikalarımızın yöneticileri ile hukuk müşavirleri katıldı.

“HAK-İŞ’in Türkiye İşçi Konfederasyonları İçinde Önemli Bir Yeri Var”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bizler işveren sendikalarının olduğu yerlerde ancak İşçi Sendikalarını var etme imkanını elde edebiliyoruz. Onun için TİSK’in büyümesi bizim aleyhimize bir durum değil tam tersi bizim de var olmamızı, daha da güçlenmemizi sağlayacaktır. Onun için TİSK'le iş birliği yapmak, TİSK'in daha da etkin hale gelmesi konusunda biz teşvik edici, yardımcı olacak bir noktadayız. HAK-İŞ olarak evet endüstriyel ilişkiler sistemimizin önemli bir ortağıyız. Yaklaşık 800 bin üyesi, 21 sendikası, 81 il başkanlığı, 300’e yakın şube başkanlığıyla Türkiye'nin özellikle işçi konfederasyonları içerisinde önemli bir yerimiz var” şeklinde konuştu.

Çalışma hayatına yönelik hukuksal birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini, ancak bu alanlarda daha hızlı ve çözüme odaklı çalışmalar yapılması gerekliliğinin altını çizen Genel Başkanımız Arslan, “Özellikle iş kolu davalarında yaşadığımız en büyük sorun davaların çok uzamasıdır. Geciken adalet maalesef toplu sözleşme sistemimizi tıkıyor. İşçileri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. İstediğimiz noktaya gelmek uzun zamanlar geçiriyor. Yargı yükünün azaltılması konusunda yapılan çalışmalar önemli ancak özellikle yerel ve bölge idare mahkemeleri (BAM) alanında hala yargı yükü büyük bir sorun olarak duruyor. İşkolu yetki tespiti davaları ve buna benzer davalarda doğrudan yerel mahkemenin kararından sonra Yargıtay 9. Hukuka gönderilebilir mi? Süreçleri daha da kısaltmak için buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İşçi, işveren ve hükümet olarak 2009 yılından bu yana Üçlü Danışma Kurulu toplantılarının gerçekleştirilemediğini vurgulayan Arslan, bu konuda sosyal tarafların bir araya gelerek toplantıları gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Genel Başkanımız Arslan, 12 Mayıs tarihinde Genel İşler İşkoluna yönelik yayınlanan yönetmelik ile karşılaşılan sorunlar, arabulucu sistemi, Kamu Çerçeve Protokolü sözleşmesi, 6772 Sayılı Kanun gibi Türk çalışma hayatını yakından ilgilendiren konular hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, 12 Mayıs 2023 tarihinde Genel İşler İşkoluna yönelik bir yönetmeliğin yayınlandığını ve bunun endüstriyel ilişkiler sistemine zarar verecek yönde bir uygulama olduğunu belirterek, ivedilikle bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini ifade etti.

Arabulucu sistemine yönelik HAK-İŞ’in sisteme karşı olmadığını rakamsal olarak yargı yükünün arabulucu sistemi ile azaldığını vurgulayan Arslan, bu sistemin zorunlu bir yapıdan ziyade işçiler açısından hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi adına bu sistemin ihtiyari olması gerektiğini ifade etti.

Kamu çerçeve protokolünün yüksek hakem kurulunun prensip kararları içerisine yerleştirilmiş olmasını çok önemli bulduğunu ifade eden Arslan, “Yüksek Hakem Kurulu Başkan ve üyelerine buradan gönülden teşekkür ediyorum. Kamu çerçeve protokolünün belediyeler için artık bir esas kabul edilmiş olması, bundan sonraki Yüksek Hakem Kurulu'na gelen dosyaların hiç değilse kamu çerçevedeki çerçeve protokole benzer bir şekilde çıkmış olması son derece kıymetli ve önemli” dedi.

Arslan, 6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde çalışan kadrolu işçilere ödenen ilave tediyelerin, kanundaki açık hükme rağmen yargı kararları nedeniyle mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere ödenmediğine dikkat çekti. Arslan, 6772 sayılı kamuda çalışan işçilere ilave tediye düzenlemesi kanunun belediyeleri ve şirketleri de içine aldığını düşündüğünü belirterek, “Maalesef yargı kararlarıyla belediye şirketlerindeki işçilere 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken ilave tediye verilemedi. Bu büyük bir sorun. Yaklaşık 450 bin işçi, belediye şirketindeki işçiler, kamu kabul edilen belediyelerin şirketlerinin yüzde elliden fazlası belediyelere ait. Ama ilave tediye alamıyorlar. Bunun çözümü konusunda yasal düzenlemeye gitmeden yargı kararlarıyla bunu önleyebilir miyiz, çözebilir miyiz diye bu konuyu ele almamız gerekiyor” dedi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Haziran 2023 15:25, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu