HAK-İŞ'TEN ITUC-AP 5. KONGRESİNE ETKİN KATILIM

21 Kasım 2023 22:07, Haberler


HAK-İŞ'TEN ITUC-AP 5. KONGRESİNE ETKİN KATILIM

HAK-İŞ TÜRK EMEK HAREKETİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜDÜR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığın 20-22 Kasım tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta “Dayanışma içinde ileriye yürüyelim: Asya Pasifik'te Adil ve Kapsayıcı Bir İş Geleceği İçin Yeni Bir Toplumsal Sözleşme” temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) 5. Kongresinde Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Kayabaşı, HAK-İŞ Denetleme Kurulu Başkanımız Rafi Ay ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan dünya sendikal hareketine çağrıda bulundu.

HAK-İŞ Türk Emek Hareketinin En Önemli Aktörüdür

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Kayabaşı, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in sendikal harekette yarım asırdır çalışmalarını sağlam temeller üzerine inşa ederek Türk emek hareketinin en önemli aktörü olduğunu, gerçekleştirdiği tüm çalışmaların merkezine sosyal diyaloğu koyduğunu belirtti.

Sosyal Diyaloğun, HAK-İŞ için sihirli bir kelime olarak görüldüğünün altını çizen Kayabaşı,  bu yaklaşımda gerçekleştirilen çalışmalarda esas olanın sorunlar ne kadar zor olursa olsun çözüm buluncaya kadar masada kalmak, müzakere etmek ve istişare içinde çalışmak olduğunu ifade etti.

Kayabaşı, “Konfederasyonumuz, çalışma hayatındaki tüm mekanizmaların oluşturduğu ilişki ve işbirliğinin temelinde sosyal diyaloğun olması gerektiğine inanmaktadır. Hayata geçirdiği tüm proje ve faaliyetlerde çatışmacı bir yaklaşımdan uzak, çözüm odaklı iletişim modelleri kurmuştur. Konfederasyonumuz, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası alanda etkin faaliyetler yürütmekte ve toplu pazarlık süreçlerinde yer almaktadır. Çalışanların haklarını savunmak, geliştirmek ve işçi sınıfının çıkarlarını temsil etmek amacıyla sosyal diyaloğu güçlendirmeyi hedefleyen aktif bir rol oynamaktadır” dedi.

Birlikten Kuvvet Doğar

ITUC ve ETUC başta olmak üzere içinde yer aldığımız tüm organizasyonlarda birlikten kuvvet doğar anlayışı ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı yürüttüğümüzü vurgulayan Kayabaşı, HAK-İŞ olarak temel yaklaşımımızda, ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm sorunlara çözüm önerileri getirebilen ve sorunları yakından takip eden dinamik kadrolarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yapan Kayabaşı, “HAK-İŞ olarak, daha güçlü ekonomiler ve toplumlar yaratmadaki etkisini bildiğimiz için sendikal örgütlenmeyi çok önemsiyor ve örgütlenme mücadelemizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Örgütlenme hedeflerimizi her zaman ileriye taşıyor, işyeri düzenlemeleri, ücret politikaları, iş güvenliği, işçi hakları vb. konularda taraflar arasında işbirliği içinde sosyal diyalog mekanizmalarını hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Tüm Mağdur ve Mazlumların Her Zaman Yanındayız

Konfederasyonumuzun dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdur ve mazlumların her zaman yanında olduğunun altını çizen Kayabaşı, “Başta Gazze olmak üzere Filistin'de mücadele eden kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünya kamuoyu önünde bir kez daha yineliyoruz. Filistin'de 75 yıllık bir İsrail işgali var ve orada Filistin halkına yönelik pek çok ihlal ve muameleye sık sık tanıklık ediyoruz” dedi.

Gazze halkının kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlık dışı bir vahşetle soykırıma tabi tutulduğunu dile getiren Kayabaşı,  tüm uluslararası kuruluşları Gazze'de yaşanan insanlık dramını durdurmak ve vahşete son vermek için çaba göstermeye davet etti.

Filistin Davası HAK-İŞ’in Davasıdır

Filistin davasının HAK-İŞ’in davası olduğunun altını çizen Kayabaşı, HAK-İŞ’in Gazze için başlatmış olduğu yardım kampanyasında toplanan miktarın en kısa sürede Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü, bununla birlikte bölgeye insani yardımların ulaştırılması noktasında HAK-İŞ ve bağlı sendikaların yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Kayabaşı, “Kalbimiz günlerdir gıda, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazze halkıyla birlikte atıyor. Siyonist İsrail devletinin yaptığı soykırımı kınıyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında yer alarak acılarını paylaşıyoruz” dedi.

Ay: Uluslararası Kamuoyuna Çağrıda Bulunuyoruz

HAK-İŞ Denetleme Kurulu Başkanımız Rafi Ay, İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Filistinli kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum insanları hedef alarak gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Ay, “HAK-İŞ olarak mazlum ve mağdur Filistin halkının yanındayız. Filistin’de barışın sağlanması ve insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için İsrail’in masum insanları hedef alan saldırılarını bir an önce sonlandırması noktasında Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Ay, İşgücü piyasasındaki aktörler arasında gerçekleşen çatışma ve uzlaşmazlıkların sistemin etkin ve verimli çalışmasını engellediğini, bu konudaki çözümün sağlıklı iletişimden geçtiğini ifade etti. Ay, “İşçi sendikaları endüstriyel barışın ve sosyal taraflar arasında iletişimin sağlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Sendikaları güçlü gösteren tek unsur tabi ki sayısal değerleri değildir. Ancak üye kapasitesi ne kadar geniş, üye sayısı ne kadar çoksa sendikaların üyelerini temsil edebilme gücü daha da artacaktır. Bu yüzden örgütlenme biz sendikaların esaslı ve en önemli görevleri arasında yer almaktadır” dedi.

Sendikal örgütlenme noktasında dünyada olduğu gibi bölgemizde de sorunlar olduğunun altını çizen Ay, sendikaya üyelikte işten çıkarılma, üyelikten istifaya zorlanma gibi işverenler tarafından örgütlenme önünde büyük baskılar oluşturulduğunu belirtti.

Adil Bir Çalışma Düzeninin Sağlanması İçin Mücadele Ediyoruz

Ay, HAK-İŞ olarak, çalışma yaşamında temel hak ve ilkelerin tüm çalışanlar için korunduğu ve güvence altına alındığı aynı zamanda uluslararası çalışma standartlarının uygulandığı bir gelecek için çabamızın sürdüğünü vurgulayarak, Bu kapsamda Konfederasyonumuzun sosyal diyalog mekanizmalarını aktif kullanarak hem ulusal hem de uluslararası arenada adil bir çalışma düzeninin sağlanması için mücadele ettiğini kaydetti.

Diğer bir önemli sorunun kayıt dışılık konusu olduğuna değinen Ay, bu sorunun işçiyi ve devleti mağdur ettiğini, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının oluşturulması önünde büyük engel teşkil ettiğini, sorunla mücadelede örgütlenme ve toplu pazarlık gücünün önemli olduğunu ifade etti.

Ay, Konfederasyonumuzun karşılaştığı tüm sorunlarda, uzlaşmacı bir tutum ve sosyal tarafların tamamı ile eşgüdüm içerisinde çalışmalar gerçekleştirerek sorunlara çözüm bulduğunu belirtti.

Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu dönemlerde insan onuruna yakışır ücret, iş ve gelir güvencesi, eşitlik ve adil bir iyileşme için tüm dünyada sendikal örgütlenmenin öneminin daha derin bir şekilde anlaşıldığını ifade eden Ay, “Sendikal örgütlenme önündeki engellerin bertaraf edilebilmesi için daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Birlikte Mücadele Etmemiz Gerekiyor

Asya Pasifik başta olmak üzere dünyadaki işçilerin haklarının korunması ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte mücadele etmemiz gerektiğini dile getiren Ay, “Uluslararası belge ve sözleşmelerin bağlayıcılık içermesi ve işgücü piyasasının güncel sorun ve gerekliliklerinin kapsayacak şekilde güncellenmesi, örgütlü yapının ve stratejilerinin küresel gerekliliklere göre düzenlenmesi, işçi haklarının elde edilmesi için verilen mücadele sürecinde bir kaynak niteliği sunacaktır” dedi.

Ayhan: HAK-İŞ Olarak "Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik" İlkesiyle Çalışıyoruz

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, konuşmasına Filistin’de Arakan’da ,Doğu Türkistan, Yemen ve dünyanın diğer bölgelerinde insan hakları ihlali yaşayan, savaşın mağduru olan tüm kadın ve çocuklara selam göndererek başladı. 

HAK-İŞ olarak "fıtratta farklılık, haklarda eşitlik" ilkesiyle ilerlediğimizi ifade eden Ayhan, “Kadınlar olarak, adaleti ve hakkaniyeti rehber edinerek sorunlara birlikte çözümler üretiyoruz. HAK-İŞ olarak, kadın çalışmalarında öncü bir rol üstleniyor, kadınları örgütlenmenin önemli bir parçası olarak görüyoruz. 205 bin kadın üye sayısıyla Türkiye’de konfederasyonlar arasında en fazla kadın üyeye sahip olmanın gururunu taşıyoruz.” dedi.

Kadın Strateji Belgesini Oluşturduk

HAK-İŞ’in Türk sendikal hareketinde bir ilki gerçekleştirerek Kadın Strateji Belgesi’ni oluşturduğunu dile getiren Ayhan,  “Ortaya koyduğumuz “eylem planıyla” hedeflerimizi gerçekleştirirken bir yandan da yeni stratejiler ve hedefler koyarak her gün daha da ilerlemeye devam ediyoruz. Genel Kurul ’da aldığımız kararlarla kadın temsilini artırmak ve eşitlik ilkesini vurgulamak adına büyük bir yol kat ettik. Kadınların güçlenmesi ve haklarının korunması için çalışmalarımıza her geçen gün hız kazandırıyoruz” dedi.

Ev İşçilerinin örgütlenmesi adına HAK-İŞ’in önemli bir çalışmayı hayata geçirdiğini vurgulayan Ayhan, ev işçilerinin kayıtlı istihdama dahil edilmesi ve ILO 189 sayılı sözleşmenin Türkiye tarafından kabul edilmesi için mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Toplumsal sorun niteliğinde olan kadına yönelik her türlü şiddet, insan hakları ihlali olduğunu dile getiren Ayhan,  HAK-İŞ olarak Şiddete Sıfır Tolerans belgesinin imzalandığını, ILO C 190 sayılı sözleşmesinin TİS’lere uyarlanmasını sağlayarak Türkiye’de bir ilke imza atıldığının altını çizdi.

Çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların yaşadığı tüm sorunların çözümünde birlikte hareket etmenin anahtar kavram olduğunu ifade eden Ayhan, “Birlikte daha güçlüyüz. Daha adil bir dünya için birlikte hareket edelim” dedi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Kasım 2023 22:07, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu