HAK-İŞ VE MEMUR-SEN TÜRKİYE YÜZYILINDA KADIN EMEĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU

07 Mayıs 2024 15:54, Haberler


HAK-İŞ VE MEMUR-SEN TÜRKİYE YÜZYILINDA KADIN EMEĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Kadın Komiteleri tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde, “Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Paneli ve Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Panel ve Çalıştaya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Devlet Sert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Genel Sekreterimiz Eda Akbulut, Genel Sekreter Yardımcılarımız Fatma Zengin ve Hamdi Abdullah Koçoğlu, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN üyesi kadınlar ile basın mensupları katıldı.

Genel Sekreter Yardımcımız ve Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin, HAK-İŞ’in 48 yıllık sendikal mücadelesinde kadın odaklı çalışmalar konusunda önemli başarılara imza attığını, HAK-İŞ Kadın Komitesinin 20 yıla yakın süredir çalışma hayatında kadın konusunda kurumsal çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Zengin, HAK-İŞ’in kadın çalışmaları konusunda önemli bir eşiği geçtiğini belirterek, ülkemizdeki 450 bin sendikalı kadının yarısının HAK-İŞ Konfederasyonumuza üye sendikaları tercih etmesinin haklı gurunun yaşadıklarını ifade etti.

Çalışma hayatındaki tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi kapsayan detaylı bir konuşma gerçekleştiren Zengin, kadın çalışanların sendikal örgütlülüğe katılması konusunda teşvik edici proje ve çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.

Filistin ve Gazze’de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize destek olduklarını ifade eden Zengin, “Filistin ve Gazze’deki kardeşlerimize mücadeleleri için bir mesaj iletmek istiyorum. Elbette zafer inananların olacaktır. Dolayısıyla zafer de yakındır. Kadınların ve çocukların ağlamadığı bir Filistin istiyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar birlikte mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, işçi ve memurları temsil eden konfederasyonlar olarak farklı alanlarda çalışmasına rağmen sorunlar ve sorumlulukların ortak olduğuna dikkat çekerek, “İşçi ve memur olarak farklı alanlarda çalışıyor olsak da sorunlarımız ve sorumluluklarımız, alın terimiz ve emeğimiz benzerdir. Tam da bu yüzden, bugün siz değerli misafirlerin katkılarıyla Türkiye’de kadın emeğinin görünüşünü, derinlemesine bir bakış açısıyla değerlendirecek olmamız kadın çalışanlarımız için çok kıymetlidir” dedi.

Panel ve Çalıştayın, Türkiye yüzyılına yakışır kadın politikaları üretmek, çalışma hayatında iş barışını sağlamak ve verimi artırmak, iş-aile ve yaşam dengesini kurmak, şiddet ve tacizi yaşamın her alanından söküp atmak noktasında etkili ve sürdürülebilir öneriler getirmesini temenni eden Aydın, işbirliği ve emeklerinden ötürü Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin başta olmak üzere HAK-İŞ ekibine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlerken HAK-İŞ ve Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Paneli ve Çalıştayı’nın büyük önem arz ettiğini belirterek, panel ve çalıştayda emeği geçen başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Güçlü kadın ve güçlü aile temeline vurgu yapan Kıran, “Kadını güçlü olan toplumların ailesi de güçlüdür. Güçlü ailelerden de güçlü milletler ortaya çıkar. Milletimizin gücü ailelerimiz ile doğru orantılı, ailelerimizin gücü de kadınlarımız ile doğru orantılıdır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, HAK-İŞ ve Memur-Sen’e düzenledikleri program dolayısıyla teşekkür ederek, “HAK-İŞ ve Memur-Sen ülkemizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu, dirayetli ve demokratik bir tutumla her zaman tavrını çekinmeden dile getirmiştir” dedi.

HAK-İŞ’in kadın üye sayısındaki artışın Bakanlık olarak takdirle karşılandığını ifade eden Özçelik, HAK-İŞ’in kadın üye sayısının 220 binlere ulaştığını, bu durumun çalışma hayatında kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alabilmeleri açısından takdire şayan olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Paneli Gerçekleştirildi

Genel Sekreterimiz Eda Akbulut moderatörlüğünde, gerçekleştirilen panelde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Öğretim  Görevlisi Tarkan Zengin “Çalışma Hayatında ve Sendikal Alanda Kadınların Tarihsel Yeri ve Değişen Rolleri” konulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Canan Erdoğan “Kadın Çalışanlar Özelinde Karşılaştırmalı Mevzuat Uygulamalar” konulu, Kırıkkale Üniversitesi’nden Genel Başkan Danışmanımız Dr. Öğretim Üyesi Cavit Demiral “Kadınlara Yönelik Politikalar Bağlamında Uluslararası Uygulama Örnekleri” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Genel Sekreterimiz Eda Akbulut, kadın örgütlenmesi ve sendikal hayatta kadın temsili açısından öncülük yapmış iki büyük emek örgütü tarafından gerçekleştirilen programın çalışma hayatı açısından önemli çıktıları olacağını ifade etti. Akbulut, HAK-İŞ ve Memur-Sen’in kadın emekçilerin sesi olmak, işçi-memur tüm kadınları sendikal çatı altında toplamak adına büyük mücadele verdiğini vurgulayarak, bu iradeyi ortaya koyan Genel Başkanımız Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Mevzuat Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalıştayı Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Hizmet-İş Sendikamızın Hukuk Müşaviri Av. Hacer Türk Albayrak tarafından, “İş, Aile ve Sosyal Yaşam Uyumu” çalıştayı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nergis Dama tarafından, “Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi-İş Barışının Sağlanması” çalıştayı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Hatice Altunok tarafından gerçekleştirildi.


07 Mayıs 2024 15:54, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu