ARSLAN, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE İŞÇİ HAREKETİ PANELİNE KATILDI

24 Nisan 2014 14:00, Haberler


ARSLAN, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE İŞÇİ HAREKETİ PANELİNE KATILDI

 

HAK-İŞ ile Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun birlikte organize ettiği "Dünden Bugüne İşçi Hareketi" konulu panel düzenlendi. HAK-İŞ'in, endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesi ve sendikal hareketin toplumsal hayattaki rolünün yükseltilmesi için üniversitelerle işbirliğini önemsediğini ve bu meyanda çalışmalar yaptıklarını belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak, akademisyenler ve öğrencilerle ilişkilerimizi geliştirmek, derinleştirmek, ortak çalışmalar yapmak ve geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz" dedi.

 

"Dünden Bugüne İşçi Hareketi" konulu panel öncesinde, HAK-İŞ tarafından sergilenen "Osmanlı Belgelerinde İşçi Hareketi" sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılış kurdelesini Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Mithat Üner yaptı. 24 Nisan 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Mithat Üner, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Yrd. Doç. Dr. Kadir Yıldırım, Sendikalarımızın Genel Başkan ve yöneticileri, Ankara şubelerimize bağlı işyerlerinden işçiler ile çalışma ekonomisi bölümü öğrencileri katıldı.

 

ARSLAN: “ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

 

Programın açılış konuşmasını Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptı.

 

HAK-İŞ'in, endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesi ve sendikal hareketin toplumsal hayattaki rolünün yükseltilmesi için üniversitelerle işbirliğini önemsediğini ve bu meyanda çalışmalar yaptıklarını belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak, akademisyenler ve öğrencilerle ilişkilerimizi geliştirmek, derinleştirmek, ortak çalışmalar yapmak ve geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz" dedi.

 

Öğrencilerin günü ve geleceği sorgulamalarını, umutlarını diri tutmalarını ifade eden Arslan, öğrencilere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

 

70 ve 80'li yıllarda üniversite gençliğinde sendikal harekete yönelik büyük bir istek olduğunu ancak bugün bu isteğin azaldığını kaydeden Arslan, "Sendikal hareketin geçmişteki olumlu havayı okuyamaması, süreçleri doğru yönetememesi bugünkü eksi sonucu doğurmuştur. Bir kısım ön kabul ve yargıları değiştirmemiz için birlikte çaba göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Vedat Bilgin'in moderatörlüğündeki panelde, Yrd. Doç. Dr. Kadir Yıldırım "Osmanlı İmparatorluğunda İşçi Hareketi ve İşçi Örgütlenmesi", Doç. Dr. Erdinç Yazıcı "Türkiye'de Sendikacılığın Değişim Dinamikleri: Sorunlar ve Fırsatlar", Prof. Dr. Vedat Bilgin "Türkiye'de Sanayileşme ve İşçi Sınıfı" konulu sunumlarını yaptılar.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, sanayileşme ile işçi hareketinin birbirini takip ettiğini belirterek, "Osmanlı İmparatorluğunun sanayi çağının geldiğini algılayamaması ve bu çağın kaçırılması işçi sınıfının oluşumu ve sendikal hareketin doğumunu geciktirmiştir. Türkiye bugün hızlı bir şekilde gelişiyor. Yeni işçi sınıfı oluşuyor. Sendikalar bu yeni işçi sınıfının niteliğini fark edemiyor. Sendikalar strateji geliştirmelidir. Çünkü Türkiye'de batılı anlamda bir sendikalaşma yeni başlıyor" diye konuştu.

 

Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Türkiye'de sendikal hareketin temel nüvelerinin Osmanlı'dan kalan bir kısım işletmeler ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluşturulan KİT'lerle oluşturulduğunu söyledi.

 

Sendikaların kamuda örgütlü olmasından dolayı, kamu otoritesine akredite bir sendikacılığın oluştuğunu kaydeden Yazıcı, şunları kaydetti: "Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ücret sendikacılığı anlayışı hâkim olmuş, 1980'den sonra da milli sendikacılık dönemi başlamıştır. Ancak Türk sendikacılığı toplumsal hareket olma vasfını hala kazanabilmiş değildir."

 

Yrd. Doç. Dr. Kadir Yıldırım da Osmanlı toplumunda, özellikle 19. yüzyılda, bilinenin aksine çalışma ilişkilerinin hareketli olduğunu ifade ederek, kadınların fabrikalarda çalışmasının teşvik edildiği, hamalların zamanla imtiyaz sahibi şirketlere dönüştüğü ve grev komitelerinde kadınların da yer aldığı bilgisini paylaştı.

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Nisan 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu