YILDIZ, AB MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMA KOMİTESİNDE KONUŞTU

17 Haziran 2014 14:00, Haberler


YILDIZ, AB MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMA KOMİTESİNDE KONUŞTU

 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 2-3 Haziran 2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB ACVT (Mesleki Eğitim Danışma Komitesi) toplantısına katıldı.

 

Yıldız, AB Mesleki Eğitim Danışma Komitesinde yaptığı konuşmalarda, mesleki eğitim ile ilgili yaşanan temel sorunlardan birinin taşeron çalışma olduğunu söyledi. Yıldız, mevcut ekonomik sistemlerin neo-liberal anlayışa dayanması nedeniyle istihdam statü ve şeklinin 'taşeron işçi' olduğunu, bu kavramın mesleki eğitim beceri ve yeterliliklerini anlamsız hale getirdiğini söyledi. Yıldız, emek piyasasına hakim olan taşeronlaşmanın, işe alınanların hepsini 'taşeron' niteliğine büründürdüğü belirtti. Yıldız, bu durumun mesleki eğitim ile varılmak istenen ve kazandırılmak istenilen hedefe ket vurduğunu ifade etti.

 

Türkiye’nin mesleki eğitimin finansmanına önemli kaynak ayırdığını ifade eden Yıldız, “İŞKUR aracılığı ile projeler, kurslar ve programlar ile kurslarla katılanlar finanse edilmektedir. Ancak bu programlara katılanların, stajyer mi iş temelli eğitim mi veya çırak mı olduğu şeklinde bir tanımlama yoktur” dedi.

 

MEB’in, sosyal taraflarla büyük oranda ortaklık yaptığını ve süreçlere katılımlarını sağladığını söyleyen Yıldız, “MEB, özellikle AB projelerinde sosyal taraflarla birlikte çalışmaya özen göstermektedir. Ancak MEB, mesleki eğitimde sürekli bir reform arayışı içerisinde bulunmaktadır. MEB özellikle öğrencilerin liselere ve bu bağlamla İHL dahil meslek liselerine ve liseden üniversiteye yerleştirilmelerine yönelik yerleştirme yaklaşımını ve sınav sistemlerini değiştirme arayışı içerisindedir. Bu durum meslek liselerinin durumunu etkilemektedir” diye konuştu.


HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Haziran 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu