ERMENİSTAN İŞVERENLER TEŞKİLATI HEYETİNİ AĞIRLADIK

03 Şubat 2015 14:00, Haberler


ERMENİSTAN İŞVERENLER TEŞKİLATI HEYETİNİ AĞIRLADIK


Ermenistan İşverenler Teşkilatı (RUEA) Genel Başkanı Gagik Makaryan başkanlığındaki Ermenistan heyeti HAK-İŞ’i ziyaret etti.

 

TİSK’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Ermenistan İşverenler Teşkilatı (RUEA) heyeti 3 Şubat 2015 tarihinde HAK-İŞ’i ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile görüştü. Ziyarete TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter ve HAK-İŞ Konfederasyonu uzmanları da katıldı.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, sosyal diyalog projesi kapsamında TİSK tarafından Türkiye’de ağırlanan heyeti HAK-İŞ Konfederasyonu’nda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Çalışma hayatının önemli aktörlerinden biri olan HAK-İŞ’in faaliyetleri hakkında heyete bilgi veren Yıldız, “ Biz Türkiye’de örgütlü işçilerin yüzde 25’ini temsil ediyoruz. Türkiye’de sendikalar açısında çoğulcu bir yapı mevcut. HAK-İŞ çalışma hayatı açısından sorumluluk alan bir aktördür. Kurumsal yapımızı tamamlamış, 20 işkolunun neredeyse hepsinde sendikalarımızı kurmuş durumdayız. Ulusal sosyal sorumluluk projelerinde yetkili, uluslararası projelerde ise kendimizi kanıtlamış bir konumdayız. ITUC, ETUC ve ILO’ya üyelik ve sorumluluklarımız var” dedi.

Yıldız, “HAK-İŞ mesleki eğitim başta olmak üzere kıdem tazminatı, taşeron işçi sorunu, kayıtdışı istihdam ile ilgili çalışma, politika ve önerileri olan bir kurumdur. Özellikle kadınların iş hayatını katılımını destekleme, gençlik komitesi ve engelli komiteleri ile sosyal diyalog çalışmalarına katılım sağlıyoruz” dedi.

 

Türkiye’deki 3 işçi konfederasyonu arasında HAK-İŞ’in öne çıkan temel özelliğinin sosyal diyaloğa verdiği önem olduğunu vurgulayan Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kuruluş felsefesinde yatan işçi, işveren menfaati paralelliği, özelliğini örnek olarak gösterdi. Yıldız, “Sosyal diyaloğa inanmak, çok yönlü çapraz ilişkilerin arasına girmek ve bunu çok başarılı bir şekilde yapmak demektir. Diyalog açısından bakıldığında işçi konfederasyonları ve işçi ile işveren arasında sosyal bağlamdaki ilişkilerde sosyal diyaloğa ihtiyaç vardır” dedi.

Sosyal diyalog alanında HAK-İŞ’in en büyük avantajının TİSK ile birlikte çalışmalar yürütmek olduğunun altını çizen Yıldız, “Çünkü TİSK, endüstriyel ilişkiler ve çalışma hayatını uzman derecede bilen, sağduyulu bir konfederasyon, farklı kesimleri temsil etmiş olsak da ekonomi, hukuk ve siyasi alanlarda başarılı ve etkin bir çalışmayı başarmış bulunuyoruz” dedi.

 

HAK-İŞ’in siyasi boyutta da çalışmaları olduğuna değinen Yıldız, bölgesel ve Dünya barışının HAK-İŞ’in önem verdiği en önemli konular arasında yer aldığını ifade etti.

 

Daha önce Ermenistan ile ilgili bir projede yer aldığını ifade eden Yıldız, “Uluslararası Göçmen Teşkilatı (IOM) tarafından yürütülen Ermenistan, Ukrayna ve Kafkasya’dan olan göçlerle ilgili bir afiş hazırlamam istendi. Proje aşamasında Ermenistan’dan Türkiye’ye çalışmak ve yerleşmek için gelenleri araştırdım ve burada gördüm ki, Ermenistan ve Türkiye’yi sadece bir sınır ayırıyor. Halklarımız aynı kültürü ve geçmişi paylaşıyor” dedi.

Ermeni İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve HAK-İŞ’in uluslararası alanda birçok çalışmada bir araya gelmesine rağmen bir işbirliği içerisine girememesini üzücü bir durum olarak değerlendiren Yıldız, “Sosyal taraflar olarak ülkeler arasındaki diyaloğu geliştirmek açısından bize büyük görev düşüyor. Barışçıl bir bölgeyi sağlamamız gerekmektedir. Bu açıdan ziyareti olumlu olarak değerlendiriyorum. Eğer ilişkilerimiz gelişirse bölge bundan yararlanır” dedi.

 

Türkiye’nin gelişmişliğini paylaşan bir ülke olduğuna değinen Yıldız, “Türkiye dünyadaki ülkeler ile karşılaştırıldığında hızla gelişen bir ekonomiye sahip, istikrarın sağlanması açısından bize büyük görevler düşüyor. İnşallah Ermenistan ve Kafkasya halkları da bu gelişmeden yararlanacaktır” dedi.

 

TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter ise, Ermenistan İşverenler Teşkilatı’nın bir sosyal diyalog projesi yürüttüğünü, projenin Azerbaycan ve Gürcistan İşverenler Teşkilatı tarafından ortaya çıkarıldığını ve heyetin bu bağlamda Türkiye’deki sosyal diyalog uygulamalarından yararlanmak üzere ülkemizde bulundukları süre içerisinde TİSK, ÇSGB, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Kalkınma Bakanlığı ile temaslarda bulunacağını ifade etti.

 

Ermenistan İşverenler Teşkilatı Genel Başkanı Gagik Makaryan, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde önemli bilgiler aldıklarını ve sosyal diyalog alanında Türkiye’nin öncü bir rol izlediğini dile getirdi.

 

Makaryan, “Bizim ziyaretler çerçevesinde öğrenmek istediğimiz, ekonomik ve sosyal ilişkiler bağlamında üç taraflı danışma kurulu hakkında bilgiler almak, HAK-İŞ’in bu konuda Türkiye’de öncü bir rol izlediğini biliyoruz, ziyaret bizim açımızdan da çok önemlidir” dedi.

 

Sosyal diyalog ve istihdam konusunda belirtilen hususların önemine değinen Makaryan, “ Bahsettiğiniz konular bizim için çok önemli, bu konular üzerinde Ermenistan’da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Mesleki eğitim, kadın istihdamı, gençlerin istihdama katılımındaki dezavantajları ortadan kaldırma, uluslararası göç sorunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sürekli olarak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

 

RUEA’nın HAK-İŞ kadar büyük bir üye sayısı olmamasına rağmen Ermenistan’da özel sektör çalışanlarının yüzde 40’ını temsil ettiğini ifade eden Makaryan, “ Ermenistan’da ki en büyük teşkilatız, bizde Türkiye’den farklı olarak mesleki birlikler, dernekler ve Sivil toplum kuruluşları da teşkilatımıza üye olabiliyor” dedi.

 

İşbirliğine her zaman açık olduklarını dile getiren Makaryan, “Sizin yaklaşımınız bizim için umut verici bir yaklaşım, ülkelerin siyasi iradeleri bu yönde farklı düşüncelere sahip olabilir ama sizin düşünceleriniz bizim için çok önemli bir tutum sergiliyor. Bizim işbirliğimiz hükümetler üzerinde olumlu bir izlenim yaratabilir. Sonuçta sivil toplum kuruluşları ülkelerin kararlarını etkileyecek sosyal aktörlerdir. İşbirliği fikirleri çerçevesinde diyalog geliştirilmesi ile ilgili projelere ağırlık vermek daha aktif ilişkilerin kurulmasında bize yardımcı olacaktır” dedi.

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Şubat 2015 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu