ARSLAN: “ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İÇİN UYGUN PROGRAMLAR HAZIRLANMALI”

25 Şubat 2015 14:00, Haberler


ARSLAN: “ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İÇİN UYGUN PROGRAMLAR HAZIRLANMALI”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İş gücü piyasanın ihtiyaçlarına uygun, çırak yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarının oluşturulması gerektiğini bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “Çıraklık eğitim programlarını meslek standartlarına uygun hazırlamalıdır. Çıraklık eğitiminde teorik ve iş başı eğitim modülleri oluşturmalı, nitelikli öğretmen, araç-gereç ve teçhizat bakanlık tarafından sağlamalıdır” dedi.

Genel Başkanımız Arslan, 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen “G20-OECD Nitelikli Çıraklık ve İşbaşında Eğitimin Teşviki Konferansı”na katılarak bir konuşma yaptı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra işçi ve işveren ve bakanlık temsilcileri ile OECD ve G20 başta olmak üzere uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı.

 

Çıraklık eğitiminin ağırlıklı olarak işyerlerinde yapılmasının birçok kurum ve kuruluşun işbirliğini zorunlu hale getirdiğini ifade eden Arslan, yapılacak işbirliğinde, devlet-işçi-işveren örgütlerinin uyumlu ve istekli olmaları zorunlu olduğunu vurguladı.

 

Bu çerçevede sorumlulukları sıralayan Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, çıraklık eğitiminin yapılacağı alanlarda meslek seçimine esas olacak iş tanımları ve meslek standartlarını belirlemeleri gerektiğini, genç işçi-çırak ayrımının yapılmasını kolaylaştıracak çalışma koşullarının belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Arslan, “Çırak talep eden işyerlerinde mevcut araç-gereç ve teçhizatın tespiti için gerekli denetimleri yapmalı, sosyal güvenlik olanaklarını tanıtmalıdır. Çıraklık sözleşmelerinin yasalara uygunluğunu denetlemelidir. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde çıraklık merkezleri yapılmasını planlamalı ve teşvik etmelidir” dedi.

 

Meslek Odalarına da bu bağlamda birçok sorumluluk düştüğünü ifade eden Arslan TESK ve TOBB’a bağlı iş yerlerine atıfta bulunarak, üye iş yerlerinde çıraklık eğitimi için yer ve fırsatlar oluşturulmasını, meslek odalarının üyelerini sözleşmeli çırak almaya teşvik etmesi gerektiğini ve örgüt yapılarını çıraklığa ilişkin iş ve işlemleri eksiksiz yürütebilecek şekilde geliştirmelerinin zorunlu ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

 

Arslan, yerel yönetimlerinde çıraklık eğitim merkezi yapılmak üzere uygun yer ve arsa tahsis etmesinin ve çıraklara iş yerine ulaşım kolaylığı sağlamanın projeye büyük destek vereceğini belirtti.

 

Bütün bu çalışmaların yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürütülecek bu çalışmalarda temel yapı taşını oluşturacağını ifade eden Arslan, “Bakanlık, İş gücü piyasanın ihtiyaçlarına uygun, çırak yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını oluşturmalıdır. Çıraklık eğitim programlarını meslek standartlarına uygun hazırlamalıdır. Çıraklık eğitiminde teorik ve iş başı eğitim modüllerini oluşturmalı, nitelikli öğretmen, araç-gereç ve teçhizat bakanlık tarafından sağlamalıdır” dedi.

 

Çıraklık merkezlerinde eğitilen öğrencilerin niteliklerinin yükseltilmesi için, merkezlerin yönetici ve öğretmenlerine büyük görevler düştüğünü vurgulayan Arslan, “Yönetici ve öğretmenlerin, öğrencilerin niteliklerinin yükseltilmesi için yurt içi ve yurtdışında yapılacak çalışmalara teşvik edilmesi gereklidir” dedi.

 

Günümüzde çıraklık merkezlerinin eğitim materyalleri açısından yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Arslan, atölye ve laboratuvarlar için gerekli makine, araç ve gereçlerin sağlanmasını ve bakımlarının düzenli yapılması gerektiğini dile getirdi.

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

25 Şubat 2015 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu