KAYITDIŞI İSTİHDAMI ÖNLEMENİN YOLU SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDEN GEÇER

27 Nisan 2021 15:11, Basın
KAYITDIŞI İSTİHDAMI ÖNLEMENİN YOLU SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDEN GEÇER


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü vesilesiyle, Kovid 19 salgınının etkilerini yaşadığımız bu günlerde çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan kayıt dışı istihdam, işsizlik ve sendikal örgütlenme konularına değindi. 

Arslan, “Ülkemizde 14 milyon sigortalı çalışan bulunuyor. Ancak sadece iki milyon çalışan sendikalıdır. Bununla birlikte 7 milyon kişi de kayıt dışı istihdamda yer alıyor. Bu gerçeklikten hareketle, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve sendikalaşma oranlarının artırılması için sendikal örgütlenme teşvik edilmelidir” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü vesilesiyle Kovid 19 salgınının etkilerini yaşadığımız bu günlerde çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan kayıt dışı istihdam, işsizlik ve sendikal örgütlenme konularına değinmek istiyorum. 

Kayıt dışı istihdam ve işsizlikle ile mücadele konusunda alınan tüm önlemlere rağmen, hala atılması gereken adımlar olduğunu biliyoruz.  

Kayıtdışı istihdam sorunu sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve sendikal örgütlenmenin önünde bir engel olarak durmaktadır. 

Ülkemizde 7 milyondan fazla kişi kayıtdışı olarak çalışmaktadır. Kayıtdışı istihdam hem çalışanlar hem de devletimiz açısından kayıplara neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamı önlemenin en önemli yolu sendikal örgütlenmeden geçmektedir. Ülkemizde 14 milyon sigortalı çalışan bulunuyor. Ancak sadece iki milyon çalışan sendikalıdır. Unutmayalım ki, insan onuruna yakışır işlerin oluşturulması, iş kazalarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın son bulması, istihdamda sürdürülebilirliğinin sağlanması sendikal örgütlenmeden geçmektedir. KOVID-19 salgını ile mücadele süreci bize sendikal örgütlenmenin önemi bir kez daha göstermiştir. 

Bizler HAK-İŞ ailesi olarak, 710 bini aşkın emekçi kardeşimizin hakkı, sağlığı, refahı ve iş güvencesi için mücadele ediyoruz. Çalışma hayatında yaşanan sorunları biliyor, politika oluşturuyor, taleplerimizi iletiyor ve etkin sendikal mücadele yürütüyoruz. 

Daha çok emekçiye ulaşmak, çözümün tarafı olmak, daha çok dayanışma, birlik ve mücadele için sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 

HAK-İŞ olarak sendikalaşma oranlarının arttırılması amacıyla örgütlü olan işyerlerine ek teşviklerin uygulanmasını talep ediyoruz. 

Kayıtdışı çalışmanın fazla olduğu sektörler ve bölgelerin tespit edilerek kamu denetimlerinin attırılmasını istiyoruz. 

HAK-İŞ olarak, sektörel düzeyde işçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşacak yeni bir sosyal diyalog mekanizması kurulması talebimizi yineliyoruz. İşkolları bazında kurulacak sektörel düzeydeki sosyal diyalog mekanizmalarının kayıt dışı istihdam sorununun çözümünde daha hızlı mesafe alınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Daha çok örgütlenme daha az işsizlik diyoruz. Örgütlü Türkiye, örgütlü HAK-İŞ diyoruz. Bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz.

Dayanışmanın, birliğin, iyiliğin buluştuğu 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde tüm emekçilerimizi HAK-İŞ olarak selamlıyoruz.”


HABERE AİT GÖRSELLER :

27 Nisan 2021 15:11, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu