HAK-İŞ OLARAK TALEPLERİMİZİ SIRALAMAYA DEVAM EDİYORUZ

28 Nisan 2021 09:30, Basın
HAK-İŞ OLARAK TALEPLERİMİZİ SIRALAMAYA DEVAM EDİYORUZ


KADRO ALAMAYAN İŞÇİLER KADROYA ALINMASINI, 

MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN SORUNLARININ TAM ÇÜZÜMÜNÜ 

ÜCRETLERDEKİ VERGİ DİLİMLERİNİN YÜZDE 20’YE SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ 


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü vesilesiyle KİT’lerde ve diğer kamu kurumlarında taşeron olarak çalıştırılan işçilerin kadro sorununa, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan mevsimlik geçici işçilerin sorunlarını ve ücretler üzerindeki ağır vergi yükünü gündeme taşıdı. 


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:


“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 26 Nisan - 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘1 Mayıs Haftası’ kutlamalarımızı etkin bir şekilde gerçekleştiriyor, emekçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerimizi tüm dijital platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatımız ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Kadro Talebimiz

Türk çalışma hayatının en büyük reformlarından biri olan taşeron işçilerin kamuda kadroya geçirilmesi düzenlemesinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete teşekkür ediyoruz. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçişi yapılırken kamuda çalışan taşeron emekçilerin bir kısmı ne yazık ki farklı gerekçelerle kadro kapsamına alınmamıştır. Kapsam dışında tutulan emekçilerimizin halen alt işveren işçisi olarak çalışmaya devam etmesi bizim için büyük bir üzüntü kaynağıdır. KİT ve bağlı ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık 70 bin emekçi kardeşimiz kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu durum ne yazık ki uzun yıllardan bu yana işçilerin mağduriyetine neden olmuştur. HAK-İŞ olarak, kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz.

HAK-İŞ olarak, 696 sayılı KHK’ya bağlı olarak emekçilerin ücret ve sosyal haklarında yaşadıkları sorunları her daim dile getirdik ve çözüm önerimizi sunduk. 696 sayılı KHK ile kadro alan üyelerimizin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların biran evvel çözüme kavuşturulmasını ve çalışma sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin iptal edilmesini istiyoruz. 

Mevsimlik ve Geçici İşçilerin Sorunları 

HAK-İŞ olarak, kadro sorunu yaşayan emekçilerin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını da yakından biliyor ve tam çözümü için mücadele ediyoruz. Mevsimlik işçilerin hizmet akitleri mevsim ve kampanya süresi sonunda askıya alınmaktadır. Bu sürede işçilerin sosyal güvenlik primleri ödenmemektedir. HAK-İŞ olarak, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme koşuluna bağlı yararlanamadıkları haklardan faydalanabilmesi için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca, ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesi için geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya tamamlanmasını istiyoruz.

Ücretler Üzerindeki Ağır Vergi Yükü

Emekçiler olarak yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de ücretler üzerindeki ağır vergi yüküdür. Türkiye, OECD ülkeleri içinde prim ve vergi yükü yönünden üst sıralarda yer almaktadır. HAK-İŞ olarak, mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini, gelir vergisi oranının yüzde 20’ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz. Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından vergilendirmede aile yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate alınmasını, ücretli çalışanlar ve diğer kazanç sahipleri arasındaki eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz. Vergi sisteminin yeniden oluşturulması çalışmalarının bu ilkelere uygun olarak yürütülmesi, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir.”


HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Nisan 2021 09:30, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu