ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN EMEK VE ÖRGÜTLENMENİN GELECEĞİ ÇALIŞTAYINA KATILDI

09 Mayıs 2022 23:01, Haberler


ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN  EMEK VE ÖRGÜTLENMENİN GELECEĞİ ÇALIŞTAYINA KATILDI  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Hizmet-İş Sendikamızın Emek ve Örgütlenmenin Geleceği Çalıştayına katıldı.

Beş oturum halinde beş gün sürecek olan çalıştay, 9 Mayıs 2022 tarihinde Kızılcahamam’da başladı. Çalıştayın ilk gününe Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr.Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner,  Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları, Hizmet-İş Sendikamızın Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,  Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreteri Av. Oğuz Aksoy, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Çalıştayda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, çalıştaydan çıkacak sonuçların ülkemiz, sendikal hareket ve endüstri ilişkiler sistemimizin geleceği açısından bir vizyon oluşturacağını söyledi. 

Arslan: “Küreselleşmenin insanileştirilmesi mücadelesi veriyoruz”

Küreselleşmenin getirdiği olguların 20. yüzyılın ortalarından itibaren hissedilmeye başlandığını belirten Arslan, “Bir kesim, küreselleşmeyi reddedilmesi asla mümkün olmayan, var olan sendikal hareketin geleceğini yok edecek şeklinde görüyor. Diğer bir kesim olmazsa olmaz olarak kabul edip büyük imkânlar getireceğini öngörüyor. Bizim HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak küreselleşme konusundaki görüşümüz şudur: Küreselleşmeye karşı emek hareketini ve geleceğimizi korumak ancak küreselleşmenin önümüze koyduğu fırsatlardan da yararlanmaktır. Biz, küreselleşmenin insanileştirilmesi mücadelesini veriyoruz. Sovyetler Birliği’nin yıkılması, küreselleşmenin etkisini hissettirmesi, dijitalleşmenin gelişmesi, soğuk savaşın ardından dünyanın yeni bir noktaya taşınması, neoliberalizm denilen ve tüm dünyaya dayatılan, hiç de insani olmayan ama herkesi etkileyen sisteme karşı 250 yıllık geçmişi olan sendikal hareketin kendini sorgulaması ve buradan bir çıkış yolu bulması gerekiyor” dedi.

“Yeni bir dünya düzeni inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz”

“Bugünkü dünya bizi temsil etmiyor” diyen Arslan, “Bizim sendikal harekette rekabet ettiğimiz bir kısım yapılar, hâlen 20. yüzyılın sloganlarıyla konuşmaya devam ediyorlar. İtiraz etmek, reddetmek kolay iş.  Biz, küreselleşmenin ve yenidünya düzeninin sorgulanması gerektiğine, getirdiği imkânlar varsa bunlardan yararlanmak gerektiğine, klişelerin ötesine geçmeye mecbur olduğumuza inanıyoruz. O yüzden işçi-işveren ilişkilerini, rekabeti ve demokrasiyi bu zemin üzerine oturtmaya çalıştık.  Biz, yeni bir dünya düzeni inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Çünkü bugünkü dünya bizi temsil etmiyor. Yeni bir dünya inşa etmeye de erdemli bir sendikal inşa ile başlamalıyız. Önce sendikal yapıyı dönüştüreceğiz. Çatışmayı değil, uzlaşmayı esas alan; birbirini yok etmek üzerine değil, birlikte çalışmayı hedefleyen bir çözüm yolu bulmak zorundayız. Bütün insanlığı kuşatan yapıları kurmak, perspektifler ortaya koymak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Sendikal hareket kendisine yeni bir yol ve misyon üstlenmeli”

Sendikal hareketin kendisine yeni bir yol ve misyon üstlenmesi Sendikal hareketin kendisine yeni bir yol ve misyon üstlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, “Biz bu çalıştayda bilinmeyen bir şeyi tartışmıyoruz. Bildiğimiz, bütün insanlığın kurtuluşu için çözüm olan konuların daha ilerisini tartışmak için buradayız. Sendikal hareket olarak biz; sadece toplu iş sözleşmesi yapan, sadece üyelerinin yeni haklar elde etmesi için çaba sarf eden ve bunu başarı zanneden yapıların çok üzerindeyiz. Bu ülkenin, bu insanlığın hangi sorunu varsa konuşmaya mecburuz” dedi.

“Tüm insanlığı kuşatacak çözümler üretmeye çalışıyoruz”

Geleceğimiz, çevremiz ve yenidünya düzeni için HAK-İŞ ve Hizmet-İş'in  yapmak zorunda olduğu şeyler olduğunu söyleyen Arslan; “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm kadın üyelerimize birer fidan armağan ettik. Önümüzdeki Babalar Günü’nde de tüm erkek üyelerimizin adına birer fidan armağanında bulunacağız. Bunu ülkemiz için görev, sendikal açılımlar için de yeni bir farkındalık olarak görüyoruz. İnsan hakları, özgürlükler, adil gelir, adil vergi dağılımı yaklaşımlarımızla HAK-İŞ’in Genel Kurulu’nda aldığımız ‘Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlum ve mağdurlarının HAK-İŞ’ten alacağı var’ kararı, bizi her zaman farklı bir yerde konumlandıran bir karardır. Biz; yeni bir dünya için, erdemli bir sendikal hareketi güçlendirmek için çalışıyoruz. Biz, geleceğimizi inşa ederken aslında yeni bir dünyayı inşa etme projemizin adımlarını da atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir dünya inşa etmek için sendikacılığı yeniden ete kemiğe büründürmeliyiz”

Yeni bir dünya tasavvurunun sadece HAK-İŞ tarafından seslendirildiğini belirten Arslan, şunları söyledi: “Avrupa’daki hatta dünyadaki tüm sendikal yapılar sadece mevcut sistemi eleştiriyorlar, ‘Nasıl bir dünya istiyoruz?’ noktasında çalışma yapmıyorlar. Çünkü bugünkü sistem batılı sendikalarda da kabullenilmiş gerçek olarak görülüyor. Yenidünya düzeni diye önümüze konulan bu vahşi neoliberal sisteme Batı’dan ne yazık ki güçlü bir itiraz gelmiyor. Geçmiş ideolojilerin temsilcileri de toplumun tüm kesimlerini kuşatamıyor, kuşatamadığı için de marjinal kalıyorlar. Bize düşen, yeni bir dünya inşa etmek için sendikacılığı yeniden ete kemiğe büründürmektir” dedi. 

Öz: “Çalışanların geleceği için yeni ufuklar açmak istiyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Emek ve Örgütlenmenin Geleceği Çalıştayı’nın geleceğe hazırlanmak ve çalışanların geleceği adına yeni ufuklar açmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

 Öz, “Son dönemde çalışanlar, örgütler, esasen tüm insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Savaşların, açlığın, susuzluğun, gıda krizinin ve göçün hâkim olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bunların getirmiş olduğu büyük sorunlarla yüzleşiyoruz. Emek camiası olarak endüstri 4.0 ve endüstri 5.0 ile bağlantılı olarak önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Önemli bir emek örgütü olarak, ülkemizin en büyük işçi sendikası olarak bu değişime ayak uydurmak, değişim süreci içerisinde çalışanlara ve ülkemizin vatandaşlarına rol model olmak için bu çalıştayı düzenliyoruz. Bu bakış açısıyla beş gün süreyle beraber olacağımız öğretim üyelerimiz, uzmanlarımız ve uzman yardımcılarımızla bu değişim sürecini birlikte anlamaya çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından “Yerel Yönetimlerin Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi. 

Hizmet-İş Sendikamız Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde; Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Çaylak, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okçu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Elvettin Akman, emek ve örgütlenmenin geleceğine dair konuşma gerçekleştirdiler.

Panelin ilk günü, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın moderatör ve katılımcılara teşekkür belgesi ve fidan sertifikası takdimi ile son buldu. 


HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Mayıs 2022 23:01, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu