PERC GENÇLİK KOMİTESİ TOPLANTISI HAK-İŞ’TE GERÇEKLEŞTİ

22 Kasım 2012 14:00, Haberler


PERC GENÇLİK KOMİTESİ TOPLANTISI HAK-İŞ’TE GERÇEKLEŞTİ

PERC (Tüm Avrupa Bölgesel Konseyi)/ITUC (Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu) 2. Gençlik Komitesi’nin yılda iki kez yapılmakta olan toplantılar dizisinin ikincisi HAK-İŞ’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya PERC Gençlik Komitesinin 10 ülkeden 9 konfederasyonunun Gençlik Komite Başkanları Tuğba Balcı (Başkan, HAK-İŞ), Daniela Aleksieva (Başkan Yardımcısı, KNSB, Bulgaristan), Michael Wagner (Başkan Yardımcısı, Verdi, DGB, Almanya), Ivana Prnjat (Başkan Yardımcısı, CTUM, Karadağ), Lasha Bliadze (Komite Üyesi, GTUC, Gürcistan), Malin Norberg (Komite Üyesi, LO, İsveç), Goda Neverauskaite (Komite Üyesi, LPSK, Litvanya), Anton Leppik, (Danışman ITUC-PERC, Belçika) ve Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan, Mehmet Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın temsilcileri katıldı.

 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Arslan: “PERC Gençlik Komitesi’nin 25 Şubat 2011 tarihinde yaptığı toplantının ardından bugün, ikinci kez ülkemizde ve HAK-İŞ’te toplanması bizleri onurlandırmıştır. Temmuz 2009’dan itibaren; Gençlerin istihdam sorunlarının insana yakışır düzgün iş çerçevesinde çözümüne, genç kadın ve erkeklerin sendikalarda her düzeyde temsil edilmesine, gençlerin kaygılarını ve ihtiyaçlarını sendikaların kampanyalarına, eylemlerine ve politikalarına dâhil etmeye, evrensel düzeyde kaliteli eğitim ve öğretime ulaşımı sağlamaya, insan Onuruna Yakışır İş kampanyası ile Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların politikalarını etkilemeye yönelik etkin çalışmalar gerçekleştiren, İngiltere`den Kazakistan`a kadar 50 ülke sendikasını içine alan PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi Gençlik Komitesinin bugünkü toplantısından önemli kararlar çıkacağına inanıyorum” diyerek Türkiye’deki sendikal hayat ve HAK-İŞ’in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

 

 Genel Başkanımız Arslan Konfederasyonumuz Gençlik Komitesi ve PERC Gençlik Komitesi Başkanı Tuğba Balcı’nın PERC bünyesinde yürüttüğü çalışmalardan memnuniyetini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “HAK-İŞ olarak genç kadın ve erkekleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençliğin örgütlülüğünün artırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, bu konularda aksayan hususların onların gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması gereğine inanıyoruz.”

Hak-İş Genel Başkanından sonra söz alan ITUC PERC Danışmanı Anton LEPPIK: “Gençliğe ulaşmak çok önemli. Gençliğin problemleri ile ekonomi politikaları arasındaki ilişkinin gençliğin dışlanmasına ya da karanlık işlere yönlendirilmesine yola açan etkileri var. Bunlara karşı politikalar geliştiriyoruz. Gençlerin ITUC politikalarına aktif olarak katılmasını amaçlıyoruz. Sendikal hareketin kapsamının genişletilmesi için gayret gösteriyoruz” dedi ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’a bu toplantıya ev sahipliği yapmaları nedeniyle teşekkür etti.

Ardından PERC Gençlik Komitesi’nin yıllık toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi.

   

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

22 Kasım 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu