HAK-İŞ'TEN VERGİ VE SOSYAL POLİTİKALAR RAPORU

26 Haziran 2024 15:57, Haberler


HAK-İŞ'TEN VERGİ VE SOSYAL POLİTİKALAR RAPORU 

HAK-İŞ Akademi tarafından alanında uzman hocalara hazırlatılan “Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu” düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. 

HAK-İŞ Genel Merkezimizde 26 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen “Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu” tanıtım toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli, Mehmet Ali Kayabaşı,  Genel Sekreterimiz Eda Akbulut, Genel Sekreter Yardımcımız Hamdi Abdullah Koçoğlu, HAK-İŞ Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cengiz Anık, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Akkoç, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Cavit Demiral, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Yıldıran, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkan ve yardımcıları, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Arslan, HAK-İŞ Akademi tarafından yapılan ilk çalışma olan raporun, Türkiye'de mevcut gelir ve servet dağılımının ortaya konulması, oluşturulan milli gelirden değişik toplumsal grupların hakkettiği payı almalarına yönelik, adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi ile sosyal politikaların ortaya konulması amacıyla dört farklı üniversiteden akademisyenlerin altı aylık çalışmayla hazırladığını belirtti.

“Milli Gelirdeki Artış Adil Bir Şekilde Paylaşılmıyor”

Arslan, milli gelirdeki artışın toplumun bütün kesimlerine adil bir şekilde yansımadığını vurgulayarak, “Bu millî gelirdeki artış ne yazık ki çalışanlara gelmiyor. Tam tersi son 2-3 yıl içerisinde şunu görüyoruz. Milli gelirden dar gelirlilerin, ücretlilerin aldığı pay da düşüyor. Bakın büyüme var. Büyümeden pay alması gerekirken pay almadığı gibi bir de elindekini de kaybediyor. Dolayısıyla burada büyümenin bütün toplum kesimlerine adil bir şekilde yansımadığını görüyoruz. Milli gelirdeki artışın ve makro ekonomik göstergelerin aynı oranda çalışanlar için, emekçiler için, emekliler için yansımadığını görüyoruz” diye konuştu.

“Asgari Ücretlilerin Milli Gelirden Aldığı Pay Giderek Küçülüyor”

Çalışanların yaşadığı zorlukların her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Arslan, asgari ücretle çalışanların milli gelirden aldığı payın giderek azaldığına vurgu yaptı. Arslan, “Kaynakların adil bir dağılımı yapılamadığı için sorunumuz var. Bir taraftan büyüme gerçekleşiyor. Bir taraftan işsizlik azalıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor. Olumlu şeyler, peki niye bunlar çalışanlara, alt gruplara yansımıyor?” dedi.

“Verginin Toplanması Kadar Adil Dağıtılması da Önemli”

Verginin adil toplanması kadar, verginin adil dağıtılmasının da önemine vurgu yapan Arslan, “Sadece vergi sistemini düzelterek adil bir gelir dağılımını, bir refahın paylaşımını sağlayamıyorsunuz. O zaman verginin nereye, nasıl kullanılacağını da konuşmanız gerekiyor. Peki bütün bu olumsuzluklarla nasıl mücadele edeceğiz?” şeklinde konuştu.

“Emeklilerimiz İçin Yeni Bir Düzenlemeye İhtiyaç Var”

Özellikle emeklilerin toplu sözleşme masasında olacak şekilde yeni bir düzenlenmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Arslan, “Emekliler masada olmalı. Emeklilerin müzakere gücü olmalı. On beş milyon emekliden bahsediliyor. Ve bunlar gerçekten ülkesi için, iş yeri için, memleketi için canlı başta çalışmış, emekli olmuş ve onurlu bir şekilde yaşamak isteyen insanların bu yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri elbette ki analarının ak sütü gibi onlara helaldir. Onun için burada bir düzenlemeye ihtiyacımız var” vurgusu yaptı.

“Sendikalaşma Oranlarımız Çok Düşük”

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun mücadele verdiklerini ifade eden Arslan, “Türkiye'nin en büyük açmazlarından bir tanesi sendikalaşma oranımızın düşük olması. Dolayısıyla toplu sözleşmeden yararlanma oranımız daha da düşük. O zaman burada tam tersine giden bir olumsuzluk var. Türkiye sendikal hareketi, yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle, örgütlenmeleriyle Türkiye'deki gelir adaletsizliğini önleyici bir enstrüman geliştiremedik” dedi.

“Alım Gücümüz Giderek Azalıyor”

Arslan konuşmasında gayri safi milli hasılanın adil bir şekilde paylaşılmasını istediklerini belirterek, “Şimdi bu kadar krizler, bu kadar zorluklar yaşıyoruz. İşçiler, emekliler, dar gelirliler fakirleşiyor. Kiralarını ödeyemez hale geliyor. Dolayısıyla kiralardan tutunuz, temel tüketim malları, gıda ihtiyaçlarımızla hepsine baktığınız zaman bir yoksullaşmaya doğru gidiyoruz. Elimizdeki imkanlarla daha az alabiliyoruz, alım gücümüz azalıyor. Peki birileri bir eli yağda, bir eli balda. Sermaye büyüyor. Kârlarına bakıyorsunuz, yüzde yüzün altında kârı göstermiyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Sermaye de Elini Taşın Altına Koymalı”

Ekonomideki büyümenin memnuniyet verici bir durum olduğuna dikkat çeken Arslan, “Tabii ki ihracat artsın, tabii ki üretim artsın, tabii ki daha fazla ülkemiz yatırım yapsın. Hiç sorun değil. Ama en azından bu zorlukları adil bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. İşverenlerin de, sermayenin de bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. İstediğimiz bu. Çünkü bu yapı gerçekten Türkiye'nin imkanlarıyla ifade edemeyeceğiniz bir yapı. İmkanlar var, kaynaklarımız var ama bunlar bir yere doğru gidiyor” dedi.

Programda, HAK-İŞ Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cengiz Anık, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Akkoç, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Cavit Demiral ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Yıldıran tarafından raporun detaylarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.İLGİLİ DOSYALAR:

HABERE AİT GÖRSELLER :

26 Haziran 2024 15:57, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu