HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

22 Şubat 2014 14:00, Haberler


HAK-İŞ KONFEDERASYONU

BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Suriye Halkı ve mülteciler için  'Sana İhtiyacım Var' Kampanyası; Üye Sendikaların Örgütlenme Durumu; Taşeronlaşma ve Sendikal Örgütlenme Kampanyası; Kıbrıs'ta Yeni Müzakere Süreci; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü HAK-İŞ Kutlama Programı gündem maddeleri ile 20 Şubat 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

 

1. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Suriye’de insanlığın bugüne kadar benzerine şahit olmadığı bir vahşet ve katliam uygulandığının, tüm dünyanın gözleri önünde yapılan bu katliamın artık insanlık ayıbını aşmış bir trajediye dönüştüğünün altını çizer.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, kan ağlayan Suriye halkına her şeyden ve herkesten önce bizim sahip çıkmamız ve  yaşanan katliamlara karşı bir İNSANLIK SEFERBERLİĞİ başlatmamız gerektiğine vurgu yapar.

 

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile Suriye halkı için 'Sana İhtiyacım Var' Yardım Kampanyası'nı başlatan HAK-İŞ Konfederasyonu, bağlı sendikaları ve üyeleri ile birlikte Kampanyaya destek olmaya devam edecektir.

 

Suriye’de masumlar, mazlumlar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar katledilirken, ne yazık ki uluslararası toplum pasif bir izleyici olarak bu vahşeti seyretmektedir. Uluslararası toplum, her nedense Suriye’de soykırıma dönüşen katliamlara sessiz kalmaktadır.

 

Suriye'nin barışı hepimizin davasıdır. Bu konuda ülkemizin ve HAK-İŞ mensuplarının duyarlılığı oldukça yüksektir. Suriye halkının acısı acımızdır. Türkiye, herkesten önce Suriyeli mağdur sığınmacılara kapılarını ve kucağını açmıştır.

 

HAK-İŞ; sadece tarih ve medeniyet sorumluluğumuzun değil, insani olarak, emek örgütü olarak sorumluluğumuzun da bir gereği olarak “SANA İHTİYACIM VAR” çağrısıyla Suriyeli mağdur ve mazlumlara YARDIM KAMPANYASI başlatmıştır.

 

Bundan önce gerek ülkemiz gerekse dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan insan dramlarına kayıtsız kalmayan HAK-İŞ; “SANA İHTİYACIM VAR” diyerek kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen çaresiz Suriyelilerin  yanında olmanın, onlara katkı vermenin hem kurumsal hem de insani bir görev olduğuna inanmaktadır.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Üye Sendikalarımızın üyelerini, şubelerini, temsilcilerini, genel merkezlerini bir bütün olarak medyayı ve halkı harekete geçireceklerine olan inancımız tamdır.

 

2. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak 2014 yılında sendikalara karşı önyargı ve tutumların gözden geçirilerek, eski ezberlerin bozulmasını, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını temenni ediyoruz.

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bir yılı aşkın süredir uygulanmakta olup,  yaklaşık 4 aydan beri noter şartı kaldırılmıştır. Sendikal örgütlenme oranı Ocak 2013’te %9.2, Temmuz 2013 istatistiklerinde %8.8, Ocak 2014 istatistiklerinde %9.45 olmuştur.  Temmuz-Ocak döneminde noter şartının yerini e-devlet üzerinden üyelik ve istifaya bırakmasına rağmen sendikal üyeliklerdeki artış sadece 64.374’tür.  Ocak 2014 istatistiklerine göre Türkiye’de toplam işçi sayısı 11 milyon 600 bin iken sendikalı işçi sayısı ise sadece 1 milyon 96 bindir. 115 sendika içerisinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alması için gerekli %1 işkolu barajını geçen sadece 47 sendika bulunmaktadır. 68 Sendika İşkolu barajını geçememiştir. Önümüzdeki süreçte sosyal paydaşlarla birlikte yeni ve modern endüstriyel ilişkiler sistemini kurabilmek için doğru ve yeni yaklaşımlar geliştirebilmeyi istiyoruz.

 

3. HAK-İŞ son dönemde başlattığı örgütlenme atağıyla üye sendika sayısını 18’e yükseltmiştir.

 

Metal, genel işler, ulaştırma, gıda, tekstil, ağaç, turizm, petrol, tarım ve ormancılık, basın, büro, savunma ve güvenlik, taşımacılık, gemi yapımı ve deniz taşımacılığı ardiye ve antrepoculuk, banka, madencilik işkollarında örgütlü üye sendikalarıyla tüm Türkiye’de örgütlenme çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuza üye sendikalarımızın örgütlenme çalışmalarını hızlı ve etkin olarak sürdürmesinden büyük memnuniyet duyduğunun ve bu çalışmaların devam edeceğinin altını çizmiştir.

 

Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ’in tüm işkollarında örgütlülüğünü sağlama yönündeki kararlılığının devam etmesinin önemine vurgu yapmıştır.

 

4. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu ülkemizde yaklaşık bir milyon işçinin güvencesiz koşullarda taşeron işçi olarak çalıştığına vurgu yapmıştır. Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan bu uygulama, çalışma hayatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat yaratmaktadır.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen ve kabul edilemez bulduğumuz alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede Çalışma şartlarında hukukun delindiği, düşük ücretli ve sendikasız bir yapı oluşturma niyeti ile istismar edilen alt işverenlik uygulamasına ilişkin mevcut durumun ıslah edilmesine yönelik çalışmalar ülkemizin de kabul ettiği 94 sayılı ILO Sözleşmesi ve yargı kararları doğrultusunda acilen başlatılmalıdır.

 

Çalışanların mağduriyetini giderecek, çalışma hayatımızın gelişimine katkı verecek şekilde bu konuya yönelik yasal düzenleme hazırlıklarına görüş ve önerilerimiz ile katkı vermeye devam edeceğiz.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, kamudaki asli görev ve süreklilik arz eden işlerin kamu işçileri eliyle görülmesini, taşeron çalıştırılmamasını ve kamudaki geçici işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz.

 

Ülkemizde kadrolu işçilerin sayısı hızla azalırken, kadrosuz ve geçici işçilerin sayısı artmaktadır. Yasa gereği, kadrosuz işçiler yılın 5 ay 29 gününde çalıştırılmakta; yılın diğer yarısında işsiz kalmaktadırlar. İşyerlerinde yılın 12 ayında yapılacak işleri olmasına rağmen sadece 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilere kadro verilerek, sorunları çözülmelidir.

 

5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz.

 

Diğer taraftan taşeron işçilerini örgütleme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ocak ayında bir Sendikamız tarafından “Seni Sendika Korur” ve “Hakkın Bize Emanet” kampanyasına benzer kampanyaların HAK-İŞ’e bağlı sendikalarca hayata geçirilmesinin faydalı olacağına inanılmaktadır.

 

5. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu,  Kıbrıs’ta 50 yılı aşkın süredir devam eden ve çözümlenmeyen Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını istemektedir.

 

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’taki her iki liderinde onayladığı ve müzakerelerin çerçevesini belirleyen “Ortak Mutabakat Metni” çerçevesindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktadır.

 

HAK-İŞ, Kıbrıs’ta iki halkı eşit kabul eden, iki devlete dayalı bir çözümden yanadır.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Kıbrıs’ta iki halkın siyasi eşitliğine dayalı, iki bölgeli ve iki kurucu devletten oluşacak ve egemenliğini de bu iki kurucu devletten alacak tek egemenliliğe dayalı yeni bir Federal Kıbrıs’ın hem Kıbrıslı Rumlar, hem Kıbrıslı Türkler ve hem de iki anavatan ile tüm bölge barışı için gerekli olduğuna inanmaktadır.

 

Konfederasyonumuz, cesaretle yeniden başlatılan müzakere sürecinin kalıcı ve adil bir çözümle sonuçlanmasını istemektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu bu konuda varsa üzerine düşen her türlü pozitif katkıyı yapmaya hazır olduğunu teyit eder.

 

HAK-İŞ, Türkiye’nin aktif dış politikasına denk düşecek şekilde gerek ayrı olarak gerek Kıbrıs’ta muhtemel bir çözümden sonra KKTC’nin güçlendirilmesi konusunda destek ve girişimlerinin sürmesine inanır.

 

HAK-İŞ, KKTC’ye yönelik uluslararası izolasyonların bir an önce kaldırılması için Türkiye’nin aldığı aktif rolün devam etmesi gerektiğini yineler.

 

6. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Ankara’da “Örgütlenme” ana temasıyla “3. Kadın Emeği Buluşması”nı düzenlemekten memnuniyet duymaktadır.  8 Mart Dünya Kadınlar günü, son iki yıldır olduğu üzere bu yılda 81 ilden gelen kadın temsilcilerinin katılımıyla,  günün anlam ve önemine uygun olarak idrak edilecektir.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu 2012 yılında Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ETUC, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC Pan Avrupa Bölgesel Konseyi Kadın Komitelerinin temsilcileri ve 81 ilden gelen HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri ile “HAK-İŞ’li Kadınlar Buluşuyor: “81 Renk, Tek Ses Oluyor” sloganıyla; 2013 yılında ise ITUC PERC’ten, 36 ülkeden gelen 44 kadın sendikacı ile üyelerimizin ülkemizin her köşesinden daha yoğun katılımıyla “Küresel Kadın Emeği Buluşması” adı altında görkemli etkinlikler gerçekleştirmiştir.

 

8 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Kadın Emeği Buluşmasının ise stratejik önceliklerin belirleneceği kurumsal kapasiteyi artırıcı nitelikte yapılması planlanmaktadır.

 

HAK-İŞ, kadın odaklı kurumsal verilerinde iyileşme yaşansa da, oransal olarak daha ileri bir seviyeye taşımak, çalışmalarını somut adımlarla pekiştirmek, kadın üyelerini tabandan tavana bir hareketle başta sendikal faaliyetler olmak üzere, karar ve temsil mekanizmalarına katılımını artırmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

 

Kadın sorunlarının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inan HAK-İŞ ve HAK-İŞ Kadın Komitesi, kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, kadına yönelik şiddet ve mobbingle mücadeleye, başta üyeleri olmak üzere kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarına, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasına, kadınlara yönelik hak ve menfaatlerini geliştirmeye, terfi ve yükselme, çalışma saatleri, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma, çocuk, yaşlı, engelli bakımı, doğum ve emzirme izni, sendikal üyelik ve karar alma mekanizmalarına katılım, güvencesiz esnek çalışma, düşük ücret, ulaşım, sağlıksız işyeri koşulları gibi temel sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam edecektir.

 


HABERE AİT GÖRSELLER :

22 Şubat 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu