KONFEDERASYON BAŞKANLARINDAN BAŞBAKAN’A ZİYARET

04 Haziran 2014 14:00, Haberler


KONFEDERASYON BAŞKANLARINDAN BAŞBAKAN’A ZİYARET

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK Başkanları 4 Haziran 2014 tarihinde Başbakanlık Resmi Konutunda Başbakan’ı ziyaret ederek, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında değişiklik hakkındaki önerilerini dile getirdiler. Görüşme sonucunda bir alt komisyon kurulmasına karar verildi.

Görüşmenin sonunda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yaptı. Atalay, yasada yapılması planlanan değişikle ilgili HAK-İŞ, Türk-İş ve DİSK’in iki gündür toplantı halinde olduğunu belirtti. Söz konusu tasarıya ilişkin ayrıntılı bir inceleme yapıldığını ve 59 maddeden 5’i ile ilgili üç konfederasyon başkanının ortak bir metin hazırlayarak altına imza attıklarını söyledi. Söz konusu ortak metinde Tasarının 1, 10, 11, 12 ve 13. maddelerine ilişkin şu görüşlere yer verildi:

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TASARISI HAKKINDA

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

 

Tasarı 1. Madde

 

4857 sayılı iş kanunu 2. Madde 8. Fıkrası, tasarının 1. Madde 8. Fıkrası ile değiştirilerek; muvazaa iddiasını ve muvazaalı olarak çalıştırılan alt işveren işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılması kuralı ortadan kaldırılmaktadır.

 

4857 sayılı iş kanunu 2. Madde 7. Fıkrasına aykırılığın mahkeme kararı ile belirlenmesi halinde o tarihten sonrası için alt işveren işçilerine asıl işveren işçilerinin aldığı ücret ve sosyal hakların ödenmesi düzenlemesini getirilmektedir.

 

Muvazaanın tespiti halinde alt işveren işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılacağını düzenleyen 4857 SAYILI İş Kanunu 8. Fıkra hükmünün hiç değiştirilmeden mevcut halinin aynen muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Tasarı 10. Madde

 

Bu düzenleme ile alt işveren uygulaması ile ilgili yönetmelik kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

 

Diğer bir ifade ile asıl işin bir bölümünü ve tamamında iş alan alt işveren; bundan böyle asıl işverenle yaptığı kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunma yükümlülüğünden kurtulacaktır. Bildirim yapmadığı için tescili yapılan bu alt işveren işyerine ait belgeler iş müfettişlerince incelenmeyecektir. İnceleme yapılmadığı için muvazaalı işlem de tespit edilmeyecektir. Bu bir hak kaybıdır. İşçi hak ve çıkarları açısından olumsuz bir düzenlemedir.

 

Bu nedenle iş müfettişlerinin muvazaalı işlem tespiti yaptıkları İş Kanunu 3. Maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmamalı ve mevcut hali korunmalıdır. Böylelikle İş Kanunun ceza hükümleri arasında yer alan 98. Maddesinin değiştirilmesine gerek kalmayacaktır.

 

Tasarı 11. Madde

 

Yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmaktadır. Teknik bir konunun siyasi karar mercii olan Bakanlar Kuruluna bırakılması farklı tartışmalara neden olabilecektir. Bu düzenleme metinden çıkarılmalıdır.

 

Tasarı 12. Madde

 

4857 sayılı İş Kanunu 2. Madde 7. Fıkrasına aykırı işlemlerde asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme iptal edilmektedir. Bu fıkra geri çekilmelidir.

 

Tasarı 13. Madde

 

Tasarının 13. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

“Bu kanun kapsamında bulunan işyerlerinde kurulan 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 2. Maddesinde tanımlanan asıl işveren ilişkisinde alt işveren işçilerini kapsayacak toplu pazarlık süreci yetki alan işçi sendikasının çağrısı üzerine asıl işveren ile yetkili sendika arasında 6356 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

 

Bu fıkraya göre imzalanan toplu iş sözleşmelerine göre belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Asıl işveren tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmez.”

 

BARAJ KONUSU

 

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işkolu barajının şu anda 3 olduğunu ve üç konfederasyonun barajın yüzde 1’e düşürülmesinden yana olduklarını belirterek, “Bununla ilgili de Sayın Başbakan Çalışma Bakanlığı yetkililerine talimat verdi. Bununla ilgili görüşme yapacağız. Yani biz yüzde 1 ile ilgili 3 Konfederasyon aynı kanaatteyiz” dedi.


HABERE AİT GÖRSELLER :

04 Haziran 2014 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu